infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Odborný seminár “Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV.” – druhá séria

Pridal Oľga Števková 2. 3. 2015

Centrum vedecko-technických  informácií  si Vás dovoľuje pozvať na štvrtý zo série odborných seminárov s názvom„Duševné vlastníctvo a transfer technológií “.
Seminár sa uskutoční v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

Dátum konania : 18. 3. 2015
Čas: 8:30 – 14:30 hod.
Miesto konania: Konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Viac informácií nájdete: www.nptt.sk

 

 

 

Pridané do: PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu

Pridal Oľga Števková 11. 2. 2013

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, bola pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD v roku 2013 vyhlásená súťaž „EPO Innovation Contest“ .
Zámerom súťaže je poskytnúť študentom možnosť preskúmania skrytého bohatstva existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä zo sektorov zelené technológie a udržateľný rozvoj. Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi EPÚ a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB Centier.
Súťaž je určená pre študentov všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú zapísaní na univerzite, vysokej škole alebo podobnej vzdelávacej inštitúcii. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

viac informácií o súťaži

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

ŤAŽKÝ, Milan: Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi

Pridal Andrea Lebedová 9. 1. 2013

Novinka vo fonde CVTI SR

Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi, autor Ing. Milan Ťažký, PhD.

podnikový manažment

Táto publikácia je jedinečná svojho druhu. Autor svojím vedeckým až populárno- vedeckým výkladom sa venuje problematike podnikového manažmentu a činnostiam viac alebo menej, resp. priamo i nepriamo súvisiacich s ich optimalizáciou vo vzťahu k podniku i jeho okoliu a zvyšovaniu jeho produktivity na báze určitej vyváženosti. Kniha je určená prakticky komukoľvek, ľuďom z praxe, študentom, akademickej obci, ale aj tým, ktorí by sa chceli aspoň informatívne oboznámiť s touto rozsiahlou a rozmanitou problematikou tak trocha aj z iného uhla pohľadu.

Dielo konfrontuje bázu poznatkov o činnostiach podnikového manažmentu v domácich i zahraničných podnikoch a taktiež čerpá z dostupných zdrojov venujúcich sa danej oblasti. Súčasťou publikácie sú možnosti a príklady praktického uplatnenia vybraných metód z oblasti podnikového manažmentu vo forme prípadových štúdií z reálnej praxe, aby bolo možné vidieť význam optimalizácie činností podnikového manažmentu, čo zohráva jednu z najdôležitejších úloh pre úspešnosť podnikov, najmä pri zvládaní dopadov celosvetovej krízy.

V tejto publikácii je možné nájsť prínosy pre praktické využitie v danej oblasti a báza poznatkov v nej zahrnutá z pohľadu praktického, ale i teoretického prínosu môže byť dobrým základom v rôznych podnikoch, či už s cieľom vylepšiť stávajúci stav, vykonať komplexnú reštrukturalizáciu alebo implementovať úplne nové riešenia.

Publikácia je dostupná pre všetkých registrovaných používateľov CVTI SR na absenčnú výpožičku.

 

 

Pridané do: KNIŽNÉ NOVINKY | 12 koment. »

pošli na vybrali.sme.sk

Duševné vlastníctvo a transfer technológií – odborný seminár

Pridal Oľga Števková 19. 10. 2012

CVTI SR si Vás dovoľuje pozvať na prvý zo série odborných seminárov NITT SK s názvomDuševné vlastníctvo a transfer technológií“.
Prvý seminár sa uskutoční dňa 14.11.2012 v čase od 8:30 do 16:00 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Kompletnú sériu budú tvoriť štyri samostatné semináre organizované s trojmesačným vzájomným odstupom, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zástupcom slovenskej akademickej obce.
Účastníci seminárov nadobudnú znalosti z oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transferu technológií), konkrétne z čoho tieto procesy pozostávajú, ako sa zabezpečuje ochrana pre rôzne typy predmetov duševného vlastníctva, prečo je potrebné ochranu duševného vlastníctva a jeho následnú komercializáciu vykonávať a aký je ich prínos. Zástupcom akademickej obce poskytnú odborné semináre obraz o tom, ako ich práca a pracovná pozícia súvisí s transferom technológií, akú úlohu v tomto procese zohrávajú oni ako vedeckí pracovníci a čo sa od nich môže v jednotlivých krokoch transferu požadovať.
Viac informácií o podujatí, vrátane POZVÁNKY S PROGRAMOM je k dispozícii na stránke Národný portál pre transfer technológií – NPTT.
V prípade Vášho záujmu o účasť na prvom odbornom seminári NITT SK je potrebné registrovať sa prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 9.11.2012.

Kontakt: jaroslav.noskovic@cvtisr.sk

 

Pridané do: PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Semináre Strediska patentových informácií PATLIB

Pridal Oľga Števková 16. 10. 2012

Stredisko patentových informácií PATLIB Centra VTI SR pripravilo na 2. polrok 2012 sériu troch seminárov z oblasti priemyselného vlastníctva.

25. október 2012 o 10.00 hod.      
Ako chrániť svoje nápady
Patenty a úžitkové vzory – čo sú a ako ich získať, patentovanie v zahraničí, obchodné využívanie patentovanej technológie

22. november 2012 o 10.00 hod.  
Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
Národné, európske a medzinárodné databázy

12. december 2012 o 10.00 hod.  
Dizajny a ochranné známky
Čo sa nimi chráni. Informačné zdroje
Prednášajúcimi budú lektori z Úradu priemyselného vlastníctva SR a z nášho strediska PATLIB. Predpokladaná doba trvania každého seminára je cca 3 hodiny.

Ak máte záujem zúčastniť sa na niektorom zo seminárov, prihláste sa na niektorej z nasledovných adries: patlib@cvtisr.sk, maria.harachova@cvtisr.sk.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Informácie o OECDiLibrary už aj na YouTube

Pridal Iveta Molnárová 12. 9. 2012

Prednedávnom sme Vás informovali o tom, že v Centre vedecko-technických informácií SR  sa nachádza Depozitná knižnica OECD, jediná na Slovensku, ktorú nájdete v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí. V nej sú prezenčne dostupné všetky publikácie, ktoré vydalo OECD, začlenené do 33 tematických skupín. Vo všetkých študovniach Centra VTI SR je takisto možnosť prístupu do databázy OECDiLibrary, ktorá Vám umožní online štúdium týchto publikácií. Ak nie ste registrovaným používateľom Centra VTI a máte záujem o tieto publikácie, máte možnosť prostredníctvom tzv. “vzdialeného prístupu”.  Na stránke Centra VTI SR nájdete registráciu na vzdialený prístup. Stačí ak každoročne uhradíte symbolický poplatok 1,65 eura na účet CVTI SR (nájdete ho na našej stránke). CVTI SR Vám zašle prístupové údaje, na základe ktorých sa môžete z ktoréhokoľvek počítača dostať do databázy OECDiLibrary. Táto online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a štatistík OECD, ktoré sú tematicky členené.

Aby ste vedeli ako presne funguje databáza OECDiLibrary a čo všetko v nej môžete nájsť, môžete si pozrieť jej krátku prezentáciu na YouTube.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Globálne otepľovanie je mýtus! Súhlasíte?

Pridal Iveta Molnárová 11. 9. 2012

Po letných prázdninách Vás opäť pozývame na pravidelné debaty pri kávičke – Café Európa, na ktorých máte možnosť diskutovať o problémoch, ktoré v poslednom období najviac rezonujú v našej spoločnosti. Sú to otázky, ktoré sa týkajú jednotlivcov, ale majú európsky rozmer. Témou septembrovej diskusie bude globálne otepľovanie.

Teplejšie letá a miernejšie zimy. Je to len pravidelný opakujúci sa cyklus našej planéty, alebo je to vplyv ľudskej činnosti? Má pravdu český prezident Václav Klaus, ktorý spochybňuje existenciu skleníkového efektu, alebo bývalý americký viceprezident Al Gore, ktorý naopak rozpráva o blížiacej sa apokalypse? Budeme na konci tohto desaťročia pestovať na Slovensku pomaranče, alebo sa vplyvom vychladnutia Golfského morského prúdu budú u nás premávať už len ľadové medvede? Ide nám skutočne o život? Príďte debatovať. Nezabudnite, že kávička a koláčik je zdarma!

Termíny a miesta diskusií, diskutéri:

Trenčín: 17. septembra 2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6, Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), Braňo Dobšinský (moderátor diskusie).

Košice: 18. septembra 2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72, RNDr. Pavel Šťastný (klimatológ SHMÚ), druhý hosť už čoskoro, Juraj Hrabko (moderátor diskusie).

Nitra: 20. septembra 2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6, Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), Braňo Dobšinský (moderátor diskusie).

Banská Bystrica: 24. septembra 2012 (pondelok) o 17:00, nové miesto konania: Positivo Café, Dolná 9, Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková (SHMÚ v Banskej Bystrici).

Bratislava: 27. septembra 2012 (štvrtok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3, Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), Juraj Hrabko (moderátor diskusie).

Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer.

Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor.

Formát diskusií:

V každej diskusii vystúpia dvaja odborníci na opozičných stranách názorového spektra. Úlohou jedného je tézu obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Diskusie sú moderované skúseným debatérom, ktorý dohliada udržuje dynamiku diskusie a stráži rečníkom čas na ich vyjadrenia. Do diskusie sa môžete zapojiť aj vy otázkami, alebo poznámkami k diskutovanej téme.

Zaujala Vás táto téma? Položte otázku diskutujúcim aj Vy: cafeeuropa@cafeeuropa.sk.

 

Uvedenú informáciu Vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum  v Centre vedecko-technických informácií.

 

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Bratislavské rožky sú už chránené, no v meste chýbajú

Pridal Iveta Molnárová 4. 9. 2012

Bratislavský rožok je odvčera prvou tradičnou špecialitou hlavného mesta, ktorú chráni Európska únia. Cech pekárov a cukrárov o to bojoval päť rokov.

Historici pritom tvrdia, že tajomstvo bratislavských rožkov je najmä v presnom pomere hmotnosti plnky a cesta. Pečivo plnené makom či orechmi sa podľa starých účtovných kníh predávalo v Pressburgu už okolo roku 1590. 
Prvá zmienka o bratislavskom rožku je z roku 1876, keď mestské noviny priniesli článok o vynikajúcich „rožtekoch“.  Už v roku 1785 ich  však podľa cechu predávalo pekárstvo U Scheuermanna pri Hlavnom námestí.

 

Zabudnuté rožky

Makový či orechový rožok by mal byť pre Bratislavu typickou pochúťkou, tak ako je sacherova torta pre Viedeň a šomló halušky pre Budapešť.  Ak si však turista sadne na kávu v centre mesta, objednať si k nej môže skôr  „staroarménsku“ marlenku, respektíve štrúdľu.

Rožky, ktoré predávajú aj v Paríži, dnes v „rodnom meste“ veľkú popularitu nemajú. Dostať ich skôr v menších pekárňach, ponúkajú ich niektoré hotely či cateringové spoločnosti.

Niektorí oslovení predajcovia o tom, že odvčera platia nové pravidlá, ani nevedeli. Viacerí však zrejme budú musieť zmeniť receptúru alebo tvar, ak si budú chcieť udržať názov Bratislavský rožok. Makové by totiž mali byť v tvare podkovy, orechové v tvare písmena C. V pekárňach i potravinách aj včera mali  rôzne tvary vrátane valčekov.

Rožky totiž musia vyrábať ručne. „Je to náročná ručná robota. A nemali by sa používať žiadne chemické konzervačné prostriedky,“ podotýka Szemes. Dohliadať na to bude Štátna veterinárna a potravinová správa.
Už včera sa objavili na trhu Brat rožky. „Je to obyčajné vianočkové cesto,“ hovorí Szemes, podľa ktorého ide o zavádzanie spotrebiteľa, a tak sa firme chystá „vyčistiť“ žalúdok.

Receptúra

Aké má byť zloženie:

Na cesto: 1 kg polohrubej múky, 1 kávová lyžička soli,  200 g práškového cukru, 3 vajcia, 300 g rastlinného tuku, 3 lyžice oleja, vanilkový cukor;

Na kvások: 2 kocky kvasníc, 1 lyžica kryštálového cukru a 1 lyžica polohrubej múky, 1 a pol deci zohriateho mlieka.

Na makovú plnku: 800 g mletého maku, 400 g cukru kryštál, 50 g vanilkového cukru, 4 dl mlieka,
citrónová kôra, škorica.

 

Zdroj: SME

Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

            

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Otvorila sa registrácia do ďalšieho ročníka populárnej prekladateľskej súťaže

Pridal Iveta Molnárová 3. 9. 2012

Od dnešného dňa (3. 9. 2012) môžu stredné školy zapisovať svojich žiakov do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorá sa v celej EÚ uskutoční tento rok po šiesty raz.

Urobiť tak môžu na stránkach súťaže: ec.europa.eu/translatores

Registrácia potrvá do 20. októbra 2012. Zo všetkých zaregistrovaných sa po tomto termíne náhodným výberom určia školy, ktoré sa súťaže zúčastnia. Samotná súťaž sa bude vo všetkých vybraných školách v celej EÚ konať 27. novembra 2012. V tento deň budú žiaci vybraných škôl narodení v roku 1995 prekladať jednostranový text z ktoréhokoľvek z 23 úradných jazykov EÚ do iného úradného jazyka. Na výber tak majú až 506 jazykových kombinácií. V celej EÚ sa do súťaže zapojí viac ako 750 škôl.
Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa zo Slovenska bude môcť zúčastniť 13 škôl. Každá z nich môže prihlásiť najviac 5 žiakov. Pokiaľ ide o jazyky, najčastejšie naši žiaci siahajú po angličtine, z ktorej prekladajú do slovenčiny, ale napríklad v minulom ročníku súťaže nechýbali ani preklady z nemčiny, španielčiny, francúzštiny, maďarčiny a češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do maďarčiny.

Rok 2012 je rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a tejto problematiky sa budú týkať aj prekladané texty. Súťažné preklady následne vyhodnotia prekladatelia Európskej komisie, ktorí za každú krajinu vyberú jedného víťaza. Všetci víťazi budú v apríli 2013 pozvaní na slávnostné preberanie cien do Bruselu.

 
Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum v Centre vedecko-technických informácií SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 22. 8. 2012

Stála misia SR pri OECD si Vás opäť dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch jún – júl 2012. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Krátke anotácie k vybraným publikáciám sú dostupné na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR:  http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_43B0A8757944D92CC1257A5900354471_SK/$File/anotacie_vydanie_6_final.pdf. Všetky tieto publikácie sú dostupné aj v Depozitnej knižnici OECD v Bratislave (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk