infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

ŤAŽKÝ, Milan: Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi » podnikový manažment

podnikový manažment
obr_podnikový-manaž..jpg

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>