infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'NOVINKY V CVTI SR'

Dotazníkový prieskum k elektronickým informačným zdrojom

Pridal Katarína Kyseľová 16. 7. 2012.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje projekt “Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). Projekt sprístupňuje vedeckovýskumným pracovníkom na Slovensku prostredníctvom vybraných inštitúcií 16 databázových kolekcií e-zdrojov pre výskum a vývoj. 

CVTI SR ako riešiteľ projektu každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov. 

Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali elektronický dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých e-zdrojov, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci.

Výsledky prieskumu môžu byť jedným z faktorov, ktoré pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu.

dotazník je prístupný na tejto adrese  

resp. na:

   http://www.iankety.sk/dotaznik/272735036/

   spúšťa sa kliknutím na tlačidlo Štart, jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne  5     minút.

Na webe bude dostupný do 21. septembra 2012.
 

Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk/.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Konferencia PATLIB 2012 – prezentácia činnosti Strediska patentových informácií v CVTI SR

Pridal Oľga Števková 7. 6. 2012.

Konferenciu PATLIB každoročne  organizuje Európsky patentový úrad. Tohto roku sa konala v dňoch 29.mája – 1.júna v Manchestri vo Veľkej Británii. Z našej inštitúcie sme sa konferencie zúčastnili traja – všetci pracujeme na projekte PATLIB, ktorý sa zameriava na preorientovanie činnosti stredísk patentových informácií na strediská poskytujúce odbornejšie, sofistikované služby. PhDr. Harachová a PhDr.Kucka v prezentácii  hovorili o našich skúsenostiach s používaním rešeršných a vizualizačných nástrojov pri vyhotovovaní rešerší a rešeršných správ z oblasti  priemyselného vlastníctva. Predstavili  aj  činnosť Centra vedecko-technických informácií a   strediska PATLIB v CVTI SR. Ich kvalitnú prezentáciu  ocenili  pochvalou nielen účastníci konferencie ale aj organizátori z Európskeho patentového úradu.
Vo výstavných priestoroch  sme sprístupnili všetky naše plagáty a letáky dokumentujúce naše aktivity počas bežania projektu.

 

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, NOVINKY V CVTI SR, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

Pridal Oľga Števková 15. 4. 2012.

Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú otázky ochrany duševného vlastníctva,  na seminár

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

25. apríla9.30 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko- technických informácií SR na Lamačskej 8/A v Bratislave.

Prihláste sa, prosím, na adrese: patlib@cvtisr.sk.

Podujatie organizuje Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR v rámci pilotného projektu Európskeho patentového úradu.

Účasť je bezplatná. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Kurz Knihovníckeho odborného minima v termíne 28. 5. – 8. 6. 2012 je plne obsadený. Môžete sa zaregistrovať ako náhradníci.

Pridal Maria Vajgelova 10. 4. 2012.

CVTI SR oznamuje, že rekvalifikačný kurz Knihovníckeho odborného minima (KOM) v termíne 28. 5. – 8. 6. 2012 je plne obsadený.

Ďalší záujemcovia, ktorí  zašlú on-line prihlášku, budú zaregistrovaní ako náhradníci.

Záujemcovia o ďalší kurz Knihovníckeho odborného minima v roku 2013 sa môžu predbežne prihlásiť na adrese: doskol@cvtisr.sk . Po spresnení termínu budú podrobné informácie o kurze sprístupnené na internetovej stránke CVTI SR (www.cvtisr.sk) i na portáli InfoLib (ww.infolib.sk).

Link na bližšie informácie o kurze: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=203

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Pozývame Vás na 13. ročník Týždňa slovenských knižníc v CVTI SR, Bratislava, 26. 3. – 1. 4. 2012. Motto: Knižnice pre všetkých

Pridal Maria Vajgelova 20. 3. 2012.

Posledný marcový týždeň sa už tradične na celom Slovensku nesie v znamení Týždňa slovenských knižníc. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak ako v predchádzajúce roky zapojilo do tohto  podujatia a pripravilo pre svojich používateľov aj širokú odbornú verejnosť celý rad zaujímavých podujatí. Počas celého Týždňa slovenských knižníc:

  • Registrácia nových používateľov zdarma. Platí aj pre záujemcov o vzdialený prístup k e-zdrojom
  • Odpustenie sankčných poplatkov z omeškania pri vrátení upomínaných kníh

                                                                    Program Týždňa slovenských knižníc 2012:

Utorok, 27. 3. 2012

10.00 hod.     Seminár EBSCO e-knihy v CVTI SR.  Prezentácia elektronických kníh EBSCO vo fonde CVTI SR.

 15.00 hod.     Popoludnie s dizajnomSéria prednášok doplnená výstavou.

Streda, 28. 3. 2012

10.00 hod.     Online vzdelávanie v knižniciach. Prezentácia projektu FSEV UK pre online vzdelávanie verejnej správy  a jeho použitie v knižniciach.

Štvrtok, 29. 3. 2012

17.00 hod.     Veda v CENTRE na tému:  Prečo potrebujeme informačnú ekológiu.

Piatok, 30. 3. 2012

17.00 hod.     Večer s e-zdrojmi CVTI SR.   Seminár venovaný e-zdrojom pre vedu a výskum.

Sprievodné podujatie počas celého Týždňa slovenských knižníc 2012:

Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi: výstava prác študentov VŠVU ponúkajúca pohľad na nové a inovatívne myšlienky priemyselného dizajnu, prostredníctvom ktorých bude poukázané na význam využívania procesu ochrany duševného vlastníctva v priestoroch CVTI SR, prístupná v období od 27. 2. – 5. 4. 2012 v čase pondelok až piatok 9.00 – 16.00 hod. Kontakt: maria.izakovicova@cvtisr.sk

                                                                                      Srdečne Vás pozývame.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Skenovanie už aj pre verejnosť

Pridal Pavol Marcina 30. 6. 2011.

Spustili sme novú platenú službu – skenovanie pre verejnosť (v zmysle autorských práv).

Službu poskytuje digitalizačné pracovisko. Akékoľvek informácie dostanete v digitalizačnom pracovisku CVTI SR na prvom poschodí v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A alebo mailom na digi@cvtisr.sk
Služba je spoplatnená v zmysle cenníka poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR / časť 3  Poplatky za kopírovacie služby
Výstup skenovaných materiálov je v akomkoľvek formáte.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Deň Európy v Centre VTI SR

Pridal Iveta Molnárová 5. 5. 2011.

Ako sme vás už informovali, oslavy Dňa Európy 2011 sa v Bratislave uskutočnia  dňa 9. mája na Hlavnom námestí. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity, ktoré približujú Európu občanom. Preto sa Európske dokumentačné centrum v Centre VTI tiež rozhodlo zapojiť do osláv.
Vo vestibule Centra VTI bude dňa 9. mája 2011 vyhradený stôl s voľne dostupnými publikáciami o EÚ. Ak vás niečo o EÚ zaujíma, zastavte sa. Poradíme vám ako môžete nájsť odpovede na všetky vaše otázky (ohľadne práce, štúdia, cestovania, atď.).

Tešíme sa na vás!

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Pridal Daniela Tóthová 18. 1. 2011.

Viete, čo obsahuje termín Veda 2.0? Prečítajte si nové číslo časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice.

Príspevok J. Steinerovej predstavuje koncepciu vedy 2.0, príklady nového prístupu k vedeckej práci v humanitných vedách a predstavu,  ako môžu vedci v budúcnosti   pracovať s informáciami.

O wiki systémoch ako jednom z nástrojov webu 2.0 a o možnostiach merania ich kvality hovorí príspevok L. Sakastrovej.

Pohľad na možnosti merania a hodnotenia vedy na webe prináša Ľ. Jedličková.

Podstatou vedy 2.0 je rozvoj vedeckej komunikácie v prostredí webu 2.0. O niektorých aspektoch vedeckej komunikácie a spolupráce píše M. Katuščáková.

Prečo a ako  sa slovenské  knižnice zapájajú do sociálnych sietí sa dozviete z príspevku I. Tornáryovej.

J. Šuchová prináša návody, ako môžu knižnice vytvárať úspešné blogy.

Prinášame aj informácie z konferencií a predstavujeme prácu doktorandky KKIV UK v Bratislave K. Buzovej.

Prajeme Vám príjemné chvíle pri čítaní týchto aj ostatných príspevkov v aktuálnom čísle.

Pridané do: ITlib, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Making Reform Happen

Pridal Viera Mrázová 22. 12. 2010.

Making Reform Happen
Lessons from OECD Countries
Paris, OECD 2010, 300s.

Analýza vykonaná v rámci projektu OECD s názvom Uskutočňovanie reforiem
Štúdia popisuje, ako môžu vlády “využiť príležitosť” hospodárskej krízy na
realizáciu štrukturálnych reforiem.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, KNIŽNÉ NOVINKY, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OECD Science, Tchnology and infustry Outlook 2010

Pridal Viera Mrázová 20. 12. 2010.

OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010
Paris, OECD 2010, 292 s., tab., grafy.

Výhľad OECD obsahuje prehľad kľúčových trendov v oblasti
vedy, technológií a inovácií v krajinách OECD a v niektorých veľkých
rozvíjajúcich sa ekonomikách vrátane Brazílie, Číny, Indie, Ruska a JAR.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, KNIŽNÉ NOVINKY, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk