infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'SLUŽBY'

služby ponúkané Centrom VTI SR

Časopisy pre nevidiacich v digitálnej forme

Pridal Andrea Lebedová 1. 3. 2012.

Centrum VTI SR dáva do pozornosti časopisy pre nevidiacich a slabozrakých v digitálnej forme.

Centrum VTI SR umožňuje aj zrakovo znevýhodneným používateľom prísť do knižnice a využívať jej služby.
Vo všeobecnej študovni na 3. poschodí sa nachádza kompletne vybavené počítačové/internetové pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých, kde si môžu prísť prečítať časopisy, ktoré ponúkame v digitálnej forme. Sú to časopisy zamerané na ľudí so zrakovým postihnutím a ich život, záujmy a potreby, vydávané v textovej mutácii pre možnosť čítať prostredníctvom počítača s hlasovým výstupom.

Sú to tituly:
Novet – novinky vedy a techniky pre nevidiacich a slabozrakých, poskytuje informácie o nových trendoch vo vývoji, výrobe a aplikácii moderných prístrojov, vynálezov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s kompenzáciou zrakového postihnutia.
Nový život – časopis pre nevidiacich prináša informácie o živote, práci a dianí v slovenskom slepeckom hnutí, o osobnostiach hnutia nevidiacich a slabozrakých, ale prináša materiály aj o zásadné materiály z oblasti legislatívy.
Rozhľady – príloha časopisu Nový život.
Vierka – časopis pre ženy. Orientuje sa na život, prácu, záujmy, potreby, aktivity zrakovo postihnutých žien, s výrazným tematickým podielom populárno-náučných a praktických príspevkov.
Mladosť – časopis pre mladých. Periodikum obsahuje rôzne príspevky pre mladých a o mladých, rozhovory so zaujímavými zrakovo postihnutými mladými ľuďmi, príbehy zo života mladých, rady lekárov, psychológov, autorskú tvorbu nevidiacich, súťaže, kvízy a pod.
Nádej – ekumenický časopis pre všetkých kresťanov.
Pohyb – časopis pre nevidiacich a slabozrakých priaznivcov športu. Poskytuje aktuálne informácie zo športového diania s orientáciou na telovýchovné a rekreatívne pohybové aktivity nevidiacich a slabozrakých vo všetkých odvetviach a disciplínach slepeckých športov.
Dotyky – profesijný magazín pre nevidiacich a slabozrakých masérov. Periodikum zamerané na problémy a súvislosti životného štýlu s prihliadnutím na možné alternatívne východiská pri prekonávaní zrakového poškodenia nevidiacich a slabozrakých s využitím alternatívnych psychologicko-rehabilitačných postupov a netradičných liečebných metód v nadväznosti na možné spoločenské uplatnenie.
Kultúrno-literárny výber – časopis o literatúre, umení a kultúrnom dianí u nás i v zahraničí. Príspevky o slovenských a svetových spisovateľoch, recenzie, kultúrny kalendár, autorská tvorba nevidiacich a slabozrakých a iné.
Šach – časopis poskytuje priestor aktívnym zrakovo poškodeným šachistom na vzájomnú odbornú komunikáciu a taktiež na uverejňovanie analýz a postrehov zo šachového domáceho i zahraničného diania.

Okrem týchto sú, samozrejme v prípade záujmu, dostupné aj odborné e-zdroje, ku ktorým sa používateľ dostane aj cez vzdialený prístup ako registrovaný používateľ. Konzultanti v študovni ochotne a radi pomôžu pri vyhľadávaní či obsluhe počítača. Poskytnú aj kompletné informácie o možnostiach využívať aj ďalšie služby knižnice.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, SLUŽBY | 1 komentár »

pošli na vybrali.sme.sk

Skenovanie už aj pre verejnosť

Pridal Pavol Marcina 30. 6. 2011.

Spustili sme novú platenú službu – skenovanie pre verejnosť (v zmysle autorských práv).

Službu poskytuje digitalizačné pracovisko. Akékoľvek informácie dostanete v digitalizačnom pracovisku CVTI SR na prvom poschodí v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A alebo mailom na digi@cvtisr.sk
Služba je spoplatnená v zmysle cenníka poskytovaných služieb a poplatkov CVTI SR / časť 3  Poplatky za kopírovacie služby
Výstup skenovaných materiálov je v akomkoľvek formáte.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Posledné júnové školenie v Stredisku patentových informácií PATLIB

Pridal Mária Harachová 15. 6. 2011.

Toto by ste si rozhodne nemali nechať ujsť! Okrem toho, ako vyhotoviť a vizualizovať patentové štatistické analýzy a monitorovacie služby, sa dozviete aj praktické informácie o postupe pri žiadaní o udelenie patentu a ochranu úžitkovým vzorom. Týmto procesom vás bude sprevádzať špecialista z Úradu priemyselného vlastníctva SR. Možno vás  najviac osloví informácia o službách siete Enterprise Europe Network v oblasti komercializácie duševného vlastníctva. 

Ak si chcete prehĺbiť svoje vedomosti z oblasti priemyselného vlastníctva, vyhraďte si na tento účel 3-4 hodiny, a to 22. júna od 9.30. Príďte ako zvyčajne do Centra VTI SR, kde sa na vás teší tím pracovníkov Strediska patentových informácií PATLIB. Na uvedenej stránke získate aj podrobnejšie informácie o školení.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Stredisko patentových informácií PATLIB vás opäť pozýva

Pridal Mária Harachová 2. 6. 2011.

Ak sa 8. júna 2011 zúčastníte školenia s názvom Regionálne a národné patentové databázy, získate prehľad o databázach Patentového a známkového úradu USA, dozviete sa o možnostiach portálu SurfIP, EAPATIS nebude pre vás len skratkou a pokiaľ vaším preferovaným jazykom je nemčina, budete môcť patentové dokumenty vyhľadávať aj v databáze Depatisnet.

Všetky ďalšie informácie nájdete tu. Začíname o 9.30 a počítajte približne s 3,5 hod., ktoré strávite v priestoroch našej inštitúcie. Na rozhodnutie máte presne týždeň! Dovidenia!!!

Váš PATLIB tím

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Ďalšie patentové školenie sa nezadržateľne blíži

Pridal Mária Harachová 12. 5. 2011.

Čo umožňuje portál WIPO GOLD? To sa dozviete, ak 18. mája 2011 o 9.30 hod. prídete na 2. poschodie (m. č. 236) Centra VTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Okrem toho, že budeme spolu vyhľadávať v patentovej databáze Patentscope, predstavíme vám aj zaujímavé vyhľadávacie nástroje TACSY a IPCCAT, ktoré urobia veľa práce za nás pri zatrieďovaní patentov a vyhľadávaní dokumentov v databáze.

Prácu vám spríjemní čaj, káva, minerálka…

Prihláste sa na:  patlib@cvtisr.sk. Na stretnutie v stredu sa teší PATLIB tím!
Viac info tu.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

PATLIB vás pozýva na ďalšie patentové školenie

Pridal Mária Harachová 7. 4. 2011.

13. apríl o 10.00 hod. – to je ďalší termín, ktorý by si mali zapamätať všetci, ktorí si chcú prakticky vyskúšať vyhľadávanie v patentových online službách a databázach. Pojde predovšetkým o bezplatné online služby Európskeho patentového úradu vrátane celosvetovej patentovej databázy Espacenet a platenú databázu prístupnú pre všetkých registrovaných používateľov CVTI SR, ktorá sa volá Derwent Innovations Index.

Ak si chcete pozrieť náš inovovaný letáčik, ktorým vás na toto školenie pozývame, máte možnosť tu. A nezabudnite sa, prosím, prihlásiť, aby ste sa nám zmestili do seminárnej miestnosti: maria.harachova@cvtisr.sk.
Tešíme sa, že sa prídete školiť.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové služby Strediska patentových informácií (PATLIB) v Centre VTI SR

Pridal Oľga Števková 9. 3. 2011.

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR poskytuje pre vynálezcov, pracovníkov vedy a výskumu, akademickú obec, podnikateľov, odbornú komunitu aj širokú verejnosť bezplatne rozšírené služby.
viac informácií  PATLIB nové služby

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Depozitná knižnica WIPO v CVTI SR

Pridal Oľga Števková 5. 8. 2010.

Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky (ďalej CVTI SR) získalo, na základe odporučenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, v týchto dňoch štatút Depozitnej knižnice WIPO v rámci Programu depozitných knižníc Svetovej organizácie duševného vlastníctva – World Intellectual Property Organization (WIPO) so sídlom v Ženeve. Na základe Memoranda o porozumení medzi WIPO a CVTI SR, ktorým sa zriaďuje Depozitná knižnica WIPO, bude CVTI SR získavať po jednom exemplári zo všetkých nových publikácií WIPO: monografie, správy, periodiká, elektronické dokumenty na nosičoch CD a DVD.
CVTI SR zároveň musí zabezpečiť spracovanie, uchovávanie, sprístupňovanie, a využívanie dokumentov pre potreby používateľov.
Depozitná knižnica WIPO v CVTI SR tak prispeje k šíreniu informácií o duševnom vlastníctve na Slovensku.

Kontakt: PhDr.Ľubomír Kucka (lubomir.kucka@cvtisr.sk)

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Rešeršné služby v CVTI SR

Pridal Katarína Kyseľová 17. 6. 2010.

Rešerš je sekundárny dokument, ktorý obsahuje súpis záznamov dokumentov alebo ich častí.
Pri spracovávaní rešerší využívame databázy a elektronické informačné zdroje a elektronické informačné zdroje a služby voľne dostupné v prostredí internetu – databázy, portály, vydavateľské a knižničné katalógy, elektronické časopisy, konferenčné materiály, patenty, firemné informácie.  

CVTI SR poskytuje záujemcom rešeršné služby ZDARMA.

Rešerš si môžete objednať buď vyplnením objednávkového formulára alebo mailom na adrese: reserse@cvtisr.sk.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, SCITECH e-ZDROJE, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Európska únia online

Pridal Oľga Števková 15. 4. 2010.

Seminár o informačných zdrojoch z rôznych oblastí, na ktoré sa sústreďujú aktivity Európskej únie usporiadame 21.apríla 2010 o 10,00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR.
Srdečne Vás pozývame.

Viac informácií nájdete v pozvánke
online prihláška

 

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA, INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk