infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'e-ZDROJE O EÚ'

elektronické informačné zdroje z oblasti európskej integrácie

Poľské predsedníctvo EÚ

Pridal Iveta Molnárová 24. 6. 2011.

Chceli by sme Vás informovať, že od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011 sa stáva predsedajúcim štátom EÚ Poľsko.

Za svoj hlavný cieľ si Poľsko vytýčilo dve úlohy: priviesť Európsku úniu k rýchlejšiemu ekonomickému rastu a posilnenie politickej spoločnosti. Ak chce poľské predsedníctvo dosiahnúť  tieto ciele, musí sa koncentrovať na tri základné priority: ”európska integrácia ako zdroj rastu”, “bezpečná Európa” a “Európa prosperujúca zo svojej otvorenosti”. Viac informácií o poľskom predsedníctve, jeho úlohách a aktivitách nájdete na stránke: http://pl2011.eu/en.

Uvedenú informáciu vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Povedzte nám svoj príbeh! – Príbehy z reálneho života na spoločnom európskom trhu

Pridal Iveta Molnárová 15. 6. 2011.

Ak ste mali možnosť pracovať, cestovať alebo žiť mimo Slovenska v niektorom z členských štátov Európskej únie, prípadne ste  rozšírili  svoje podnikateľské aktivity do niektorej z krajín EÚ,  nakupujete tovary, či služby cez internet, neváhajte a zapojte sa do súťaže o najlepšie príbehy z reálneho života európskych občanov, spotrebiteľov, či podnikateľov, ktorú vyhlasuje Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a blížiacim sa poľským predsedníctvom EÚ.
Päť vybraných víťazov súťaže bude mať možnosť osobne sa stretnúť s predstaviteľmi EÚ a podeliť sa s nimi o svoje skúsenosti počas Fóra jednotného trhu (Single Market Forum), ktoré sa bude konať 3. – 4. októbra 2011 v poľskom Krakove.
Termín podania príspevkov je 24. jún 2011. Praktické príklady zo života poslúžia účastníkom fóra ako podklad a podnet pre diskusiu. Víťazné námety budú spracované do krátkeho videofilmu.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na www.tellusyourstory.eu.

Uvedenú informáciu vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Európania žijú dlhšie a zdravšie

Pridal Iveta Molnárová 6. 4. 2011.

V demografickej správe,  vypracovanej v spolupráci s Eurostatom sa uvádza, že Európania žijú dlhšie a zdravšie. Zároveň sa v nej ukazuje, že počet obyvateľov EÚ nad 60 rokov sa každoročne zvyšuje o 2 milióny.
Európska únia vykazuje mierny vzostup pôrodnosti a stúpajúcu strednú dĺžka života, ktorá sa každým rokom predlžuje o dva až tri mesiace. Európska únia sa takisto stáva rozmanitejšou, menia sa modely rodiny, a tiež čoraz viac mladých Európanov uvádza pracovné skúsenosti získané v inom členskom štáte.

Slovensko smeruje na čelo rebríčka

Pozitívnym trendom je, že plodnosť naďalej mierne stúpa. Zvýšila sa z úrovne približne 1,45 dieťaťa na jednu ženu na 1,6 dieťaťa. Populácia sa však sama obnovuje až pri úrovni 2,1 dieťaťa na ženu. Tiež sa ukazuje, že vyššia miera pôrodnosti súvisí s väčším zapojením žien do pracovného života.
Takisto za zvyšuje stredná dĺžka života, a to o dva až tri mesiace za každý rok (v roku 2008 stredná dĺžka života mužov v EÚ-27 dosiahla 76,4 roka, ženy sa v priemere dožívali 82,4 roka). Tento trend je zároveň hlavnou príčinou starnutia populácie. V porovnaní s počtom osôb v produktívnom veku bude najviac osôb v postproduktívnom veku žiť pred rokom 2060 na Slovensku.
V správe sa takisto ukazuje, že k rastu európskej populácie naďalej prispieva prisťahovalectvo. Každoročne sa do EÚ sťahuje 1 až 2 milióny občanov z krajín mimo jej územia. Rovnako stúpla aj mobilita v rámci Európskej únie. Do roku 2060 sa podiel obyvateľov narodených mimo územia EÚ a ich potomkov zdvojnásobí. Viac informácií nájdete v špeciálnom vydaní časopisu Eurobarometer.

Túto informáciu Vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum v Centre VTI SR.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Fotosúťaž a výstava “Dobrovoľníctvo cez objektív”

Pridal Iveta Molnárová 25. 2. 2011.

Európske dokumentačné centrumCVTI SR  by vás chcelo upozorniť na zaujímavú akciu: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku  v spolupráci s občianskym združením C.A.R.D.O.  a  Centrom dobrovoľníctva  v Banskej Bystrici vyhlasujú fotografickú súťaž na tému dobrovoľníctvo. Súťaž sa koná pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva. Zapojte sa a pomôžte nám zviditeľniť dobrovoľníctvo na Slovensku!

Najlepšie fotografie budú vystavované v rôznych mestách Slovenska v rámci putovnej výstavy Dobrovoľníctvo cez objektív od mája do decembra 2011. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6.mája 2011 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autori/ky troch najlepších fotografií získajú darčekové poukážky v hodnote 300, 200 a 100 EUR na nákup elektroniky. Ceny za víťazné fotografie budú odovzdané na vernisáži. 

Podmienky fotosúťaže: 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť všetci milovníci fotografie a priaznivci dobrovoľníctva, amatéri aj profesionáli. 
 • Spracovanie témy je voľné, predstavivosti sa medze nekladú. Fotografie môžu byť upravované podľa Vášho uváženia.
 • Do súťaže môžete prihlásiť iba jednu fotografiu, ktorá do termínu jej prihlásenia nebola inak ocenená.
 • Povinnou súčasťou fotografie sú údaje o autorovi/ke (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), popis fotografie (kde a kedy bola zhotovená a kto/čo je na nej zobrazený/é). 
 • Fotografie spolu s údajmi posielajte v najvyššej možnej kvalite, vo formáte jpeg alebo tiff na e-mailovú adresu s.hroncokova@cardo-eu.net do 31.marca 2011. 
 • Päťčlenná porota, zložená z profesionálov z oblasti dobrovoľníctva a fotografie vyberie 12 najlepších fotografií, ktoré budú vystavované na putovnej výstave. Vyhlási tiež 3 víťazné fotografie, ktorých autori/ky budú odmenení. 
 • Posudzovať sa bude technická kvalita fotografie, ale najmä schopnosť fotografa/ky zobraziť tematiku dobrovoľníctva. 
 • Výsledky súťaže budú zverejnené na www.europskyparlament.skwww.cardo-eu.net a na www.dobrovolníctvo.sk najneskôr 30.apríla 2011. 
 • Autor/ka fotografie zodpovedá za to, že k prihlásenej fotografii nie sú viazané práva tretej strany a že objekty na fotografiách nebudú vznášať žiadne požiadavky súvisiace s použitím fotografií.
 • Organizátori si vyhradzujú právo na archiváciu súťažných fotografií a ich verejné vystavovanie.
 • Organizátori si tiež vyhradzujú právo z vážych dôvodov súťaž zrušiť.
 • Prihlásením do súťaže autor/ka vyjadruje súhlas s tým, aby fotografiu použila Informačná kancelária EP, C.A.R.D.O a Centrum dobrovoľníctva pri informovaní a propagácii svojich podujatí, napr. na internetovej stránke alebo v tlačených publikáciách. Fotografie prihlásené do súťaže nebudú použité na komerčné účely. 
 • Prihlásením do súťaže autor/ka súhlasí s podmienkami súťaže.

Kontakt: Soňa Hrončoková, C.A.R.D.O., e-mail: s.hroncokova@cardo-eu.net

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Medzinárodná mediálna súťaž na tému migrácie a integrácie

Pridal Iveta Molnárová 23. 2. 2011.

Do 4. apríla 2011 sa študenti vysokých škôl vo veku od 18 do 28 rokov môžu zapojiť do medzinárodnej súťaže o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie Migrants in the Spotlight. Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike, uvádza, že práce sa majú tvorivo zaoberať otázkami migrácie, integrácie alebo kultúrnej rozmanitosti. Príkladom môže byť príbeh mladého migranta, ktorý sa snaží presadiť v novej krajine, príbeh úspešnej integrácie v cudzine, alebo predstavenie organizácie, ktorá sa venuje migrantom. 
Uzávierka súťaže je 4. apríla 2011. Víťazi získajú zaujímavú cenu a účasť na slávnostnom ceremoniáli počas medzinárodnej konferencie Podpora integrácie migrantov prostredníctvom médií a medzikultúrneho dialógu, ktorá sa bude konať v máji 2011 v Budapešti v rámci maďarského predsedníctva EÚ. Víťazné práce budú zverejnené vo vybraných médiách. Okrem súťaže môžu začínajúci pracovníci v oblasti migrácie, integrácie cudzincov alebo médií a študenti žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie, medzinárodných vzťahov, politológie, sociálnych vied a príbuzných odborov absolvovať v IOM Medzinárodnej organizácii pre migráciu alebo v Nadácii Milana Šimecku trojmesačnú stáž zameranú na oblasť migrácie.

Bližšie informácie o súťaži Migrants in the Spotlight a o projekte sú zverejnené na webovej stránke http://www.mits-eu.org.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Projekt Európskej komisie – Vyrozprávajte svoj príbeh Európe

Pridal Iveta Molnárová 16. 2. 2011.

Na našom Euro:i:portáli  pribudla v Euronavigátore novinka Vyrozprávajte svoj príbeh Európe. TONGUE STORIES . Chceli by sme vás upozorniť na práve prebiehajúcu súťaž Jazyky rozprávajú, ktorú organizuje  Európska komisia. Jej cieľom je názorne ukázať prostredníctvom príjemných a zábavných historiek, koľkými rôznymi spôsobmi môžu ľudia využívať znalosti cudzích jazykov a inšpirovať iných, aby sa učili cudzie jazyky. Pozývame občanov starších ako 18 rokov žijúcich v 31 európskych krajinách, aby sa podelili o svoje príbehy o výhodách ovládania cudzích jazykov.

V príbehoch môžete napísať ako jazyky zmenili váš život alebo hoci len jeden deň,  ako vám znalosť cudzieho jazyka urobila malú alebo veľkú radosť,  ako vás jazyky prekvapili, rozosmiali, rozhýbali, ako ste sa vďaka nim cítili hrdí alebo jednoducho užitoční.

Pošlite svoj príspevok, porozprávajte pekný príbeh a inšpirujte ľudí, aby používali rozličné jazyky!  Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke:  http://tonguestories.eu/sk

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Výzva pre blogerov

Pridal Iveta Molnárová 3. 2. 2011.

Ak radi blogujete a anglický jazyk pre vás nie je problém, teraz máte jedinečnú príležitosť vyhrať zájazd do Lisabonu. Európske žurnalistické centrum organizuje sériu súťaží pre blogerov s názvom TH!NK IT ABOUT, určených nielen pre profesionálnych žurnalistov z rôznych oblastí. Od 17. januára do 22. marca prebieha súťaž na tému VODA  (22. marec je Svetovým dňom vody).
THI!NK IT ABOUT  je vlastne online platformou pre medzinárodných blogerov, ktorí majú možnosť vyjadriť svoj názor alebo postoj k aktuálnej téme. 
Európska komisia odmení 20 najlepších blogerov výletom do Lisabonu.
Podrobné informácie o registrácii a ďalšom postupe nájdete na stránke: http://water.thinkaboutit.eu/about/think5_what_it_is/

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Pan-európske informačné stretnutie: Kariéra v EÚ inštitúciách – prednášky naživo cez internet

Pridal Iveta Molnárová 21. 1. 2011.

Od 20. januára spúšťa Európska komisia  pilotný “webcast”, ktorý bude informovať záujemcov o pracovných možnostiach v EÚ inštitúciách.
Projekt bude realizovaný formou prednášok, aké zvyknú byť na vysokých školách a bude zahŕňať:
- príhovor Davida Bearfielda, riaditeľa Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO);
- skúsenosti minimálne dvoch euroúradníkov, ktorí záujemcom priblížia svoju prácu;
- stručná prezentácia výberového procesu.
Počas prednášky budú mať záujemci možnosť pýtať sa v rámci rubriky Otázky a Odpovede a to prostredníctvom sociálnej siete Twitter  www.twitter.com/eu_careers  
(otázka musí začínať formou  @EU_Careers  a končiť  #eucareersqanda).
Webcast je dostupný na: http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=a03fa30821986dff10fc66647c84c9c3 

Pilotný projekt bude dostupný zatiaľ len v anglickom jazyku.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Publikácie Európskeho dokumentačného centra

Pridal Iveta Molnárová 13. 1. 2011.

Neviem, či ste zaregistrovalii, že na Euro:i:portáli nájdete aj rubriku Prezentácia nových publikácií EDC, v ktorej nájdete najnovšie publikácie Európskeho dokumentačného centra s krátkymi anotáciami.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Maďarské predsedníctvo Rady EÚ

Pridal Mária Harachová 7. 1. 2011.

Na našom Euro:i:portáli pribudol nový odkaz na oficiálnu stránku Maďarského predsedníctva Rady EÚ.

Formálne prevzalo Maďarsko túto funkciu 6. apríla od Belgicka, čím začalo jeho polročné pôsobenie v predsedníckej funkcii. K prioritám Maďarska v EÚ bude patriť hospodársky rast únie, vytváranie pracovných miest a sociálna inklúzia.  Ďalšími prioritami bude budovanie silnejšej Európy prostredníctvom spoločných politík, priblíženie EÚ k svojim občanom, zodpovedné rozširovanie EÚ a globálne výzvy. Maďarsko očakáva, že sa podarí zavŕšiť prístupové rokovania s Chorvátskom a začleniť Rumunsko a Bulharsko do schengenského priestoru.

Maďarsko svojimi prioritami nadväzuje na priority dvoch predošlých predsedníckych krajín – Španielska a Belgicka.

Pridané do: e-ZDROJE O EÚ, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk