infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'BIZNIS e-ZDROJE'

e-zdroje pre malé a stredné podnikanie

Konferencia PATLIB 2012 – prezentácia činnosti Strediska patentových informácií v CVTI SR

Pridal Oľga Števková 7. 6. 2012.

Konferenciu PATLIB každoročne  organizuje Európsky patentový úrad. Tohto roku sa konala v dňoch 29.mája – 1.júna v Manchestri vo Veľkej Británii. Z našej inštitúcie sme sa konferencie zúčastnili traja – všetci pracujeme na projekte PATLIB, ktorý sa zameriava na preorientovanie činnosti stredísk patentových informácií na strediská poskytujúce odbornejšie, sofistikované služby. PhDr. Harachová a PhDr.Kucka v prezentácii  hovorili o našich skúsenostiach s používaním rešeršných a vizualizačných nástrojov pri vyhotovovaní rešerší a rešeršných správ z oblasti  priemyselného vlastníctva. Predstavili  aj  činnosť Centra vedecko-technických informácií a   strediska PATLIB v CVTI SR. Ich kvalitnú prezentáciu  ocenili  pochvalou nielen účastníci konferencie ale aj organizátori z Európskeho patentového úradu.
Vo výstavných priestoroch  sme sprístupnili všetky naše plagáty a letáky dokumentujúce naše aktivity počas bežania projektu.

 

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, NOVINKY V CVTI SR, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

Pridal Oľga Števková 15. 4. 2012.

Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú otázky ochrany duševného vlastníctva,  na seminár

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

25. apríla9.30 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko- technických informácií SR na Lamačskej 8/A v Bratislave.

Prihláste sa, prosím, na adrese: patlib@cvtisr.sk.

Podujatie organizuje Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR v rámci pilotného projektu Európskeho patentového úradu.

Účasť je bezplatná. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové služby Strediska patentových informácií (PATLIB) v Centre VTI SR

Pridal Oľga Števková 9. 3. 2011.

Stredisko patentových informácií PATLIB v CVTI SR poskytuje pre vynálezcov, pracovníkov vedy a výskumu, akademickú obec, podnikateľov, odbornú komunitu aj širokú verejnosť bezplatne rozšírené služby.
viac informácií  PATLIB nové služby

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Pilotný projekt zameraný na preorientovanie Strediska patentových informácií – PATLIB v Centre VTI SR

Pridal Oľga Števková 11. 2. 2011.

Stredisko patentových informácií – PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR patrí do siete európskych PATLIB centier. Poskytuje verejnosti informácie a služby z oblasti priemyselného vlastníctva. Cieľom pilotného projektu strediska PATLIB je skvalitniť a prispôsobiť služby pre cieľové skupiny.  

V dôsledku meniaceho sa technologického prostredia, ktoré prinieslo voľný prístup k patentovým dokumentom a údajom na internete a meniacich sa požiadaviek používateľov, musia aj strediská patentových informácií prispôsobovať svoje služby.
Potreba zmeny dopomohla k vzniku Kooperačného programu  Európskeho patentového úradu (EPÚ) smerujúceho k preorientovaniu patentových informačných stredísk – PATLIB.  Projekt bol schválený v roku 2009 Správnou radou Európskej patentovej organizácie. Do projektu sa zapojili krajiny: Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko, Turecko a Slovenská republika. Úrad priemyselného vlastníctva SR vybral ako účastníka projektu za Slovenskú republiku Stredisko patentových informácií Centra vedecko-technických informácií SR. Cieľom projektu je ponúkať verejnosti väčšie množstvo služieb a informácií podporujúcich inovácie, využívanie patentov, sprístupňovať informácie o priemyselnom vlastníctve a zvýšiť ich aplikovanie vo výskume, podnikateľských aktivitách a  komercializácii vynálezov. Ďalšou aktivitou je vytvorenie nových služieb podporujúcich inovácie v priemysle, akademickom sektore, výskumno-vývojových inštitúciách a ďalšej technickej a odbornej komunite.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nová linka v BIZNIS navigátore

Pridal Oľga Števková 29. 4. 2010.

Do katalógu e-zdrojov priemyselných informácií BIZNIS navigátora sme zaradili nový  informačný portál a databázu výrobkov a firiem – www.poziadavka.sk

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Využívanie printových a elektronických zdrojov OECD, EBOR, SourceOECD ( OECD iLibrary)

Pridal Oľga Števková 13. 4. 2010.

Pozývame Vás 20.apríla 2010 na odborný seminár Využívanie printových a elektronických zdrojov OECD, EBOR,  SourceOECD ( OECD iLibrary).
Seminár je určený všetkým. ktorí sa zaujímajú o oblasť ekonomiky,  otázky vzdelávania, vedy a informačných technológií, štatistiky.

Prednášajúci: PhDr. Viera Mrázová

Pozvánka

viac informácií

 

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Informačné semináre o vyhľadávaní v databázach patentov

Pridal Oľga Števková 6. 4. 2010.

Pozývame Vás na dva informačné semináre o vyhľadávaní v databázach patentov:
13.apríla 2010 -   Ako vyhľadávať v patentových databázach Esp@cenet (EPO), Patentscope (WIPO) a registroch ÚPV

15.apríla 2010 -  Ako vyhľadávať patentové informácie na internete –  portál SurfIP a databázy vybraných patentových úradov ázijských krajín

Semináre sú určené študentom VŠ, odbornej a širokej verejnosti,  všetkým, ktorí chcú získať odborné informácie z oblasti patentových informácií. Súčasťou seminárov budú praktické ukážky.

Viac informácií:  http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=821  – seminár 15.apríla

                                  http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=820 -  seminár 13.apríla

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Odborný seminár “Kde hľadať odborné informácie”

Pridal Mária Harachová 16. 3. 2010.

Oddelenie prezenčných a referenčných služieb Centra vedecko-technických informácií SR organizuje ďalší zo série odborných a informačných seminárov nazvaný “Kde hľadať odborné informácie . Seminár sa uskutoční v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc  23. marca 2010 o 10. hod. v konferenčnej miestnosti CVTI SR.

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad  o informačných zdrojoch pre odbornú prácu a štúdium, voľne prístupných databázach, kde sa dajú získať informácie o odborných publikáciách a článkoch.  
Seminár je určený predovšetkým študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, ale aj odbornej a širokej verejnosti, všetkým záujemcom, ktorí potrebujú vedieť, kde hľadať informácie o odbornej literatúre.
Pozvánka
Prihlásenie: stevkova@cvtisr.sk, lenochova@cvtisr.sk.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, PODUJATIA, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Netradičné informačné zdroje k Vašim ročníkovým projektom, bakalárskym a diplomovým prácam

Pridal Oľga Števková 26. 10. 2009.

Potrebujete  materiály k tvorbe svojich bakalárskych, diplomových prác, ročníkových projektov, atď. a v oficiálne publikovaných elektronických či tlačených informačných zdrojoch nemôžete nič nájsť?
Ponúkame Vám využitie fondov firemnej literatúry, patentov a noriem v  študovni špeciálnej literatúry v CVTI SR 
Firemná literatúra sú dokumenty, ktoré vydávajú výrobné podniky, obchodné spoločnosti a iné inštitúcie( výskumné ústavy…) o svojich výrobkoch, technológiách. službách a činnostiach. V študovni špeciálnej literatúry nájdete firemnú literatúru hlavne z technických odborov ( materiálové technológie,strojárstvo, stavebníctvo,elektrotechnika,elektronika, architekúra,…), ale aj iných oblastí. K dispozícii je aj fond firemných časopisov,ktoré vydávajú jednotlivé firmy o o aktuálnych trendoch v oblasti ich pôsobenia.
Zo všetkých druhov dokumentov v študovni špeciálnej literatúry vypracovávame aj rešerše.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, e-ZDROJE O EÚ, INFORMAČNÉ ZDROJE, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové informácie v BIZNIS navigátore

Pridal Oľga Števková 14. 10. 2009.

Do BIZNIS navigátora , slúžiaceho na rýchlu navigáciu na  informačné zdroje v oblasti priemyselných informácií  a malého a stredného podnikania v internete pribudli nové linky na normalizačnú databázu NORMSERVIS   a informačné portály pre malé a stredné podnikanie.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk