infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'NCP VaT'

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti informuje

Popoludnie s dizajnom

Pridal Mária Harachová 26. 3. 2012.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov dizajnu, záujemcov o jeho právnu ochranu, proces výučby, problém plagiátorstva a ďalšie zaujímavé otázky na podujatie POPOLUDNIE S DIZAJNOM,  ktoré sa uskutoční 27. marca 2012 o 15.00 hod. v konferenčnej miestnosti Centra VTI SR  na Lamačskej ceste 8/A. Podujatie pozostáva zo série prednášok renomovaných odborníkov, na ktorom bude dostatok priestoru aj na prediskutovanie aktuálnych otázok.

Bonusom je výstava Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi, ktorá v priestoroch CVTI SR trvá až do 5. 4. 2012. Priestory výstavy sú návštevníkom k dispozícii v pondelok – piatok v čase 9.00 – 16. 00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, NCP VaT, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Veda v médiách

Pridal Alena Oravcová 15. 6. 2010.

Sledujte televízne i rozhlasové relácie, ktorých vznik iniciovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR.

Spektrum vedy

 Spektrum vedy: Ultraľahké kompozity – nové materiály a technológie
V utorok 15. 6. 2010 na STV 2 o 21.00 hod. bude odvysielané deviate pokračovanie cyklu televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov.

Autor a gestor tejto časti je  Dr. Ing. František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Laboratórium: Okná do nanosveta
Štvrté pokračovanie cyklickej relácie o vede bude odvysielané v stredu 16. 6. 2010 o 21.30 hod. na Rádiu Devín.

Pozvanie prijali prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, doc. Richard Hlubina, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a RNDr. Vladimír Cambel, CSc., zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave.

Viac informácií nájdete na Centrálnom informačnom portáli pre výskum vývoj a inovácie .

O predchádzajúcich reláciách sa môžete dozvedieť viac na samostatných stránkach Laboratórium (k dispozícii je i zvukový archív) a Spektrum vedy, alebo vo Vedeckom kaleidoskope v rubrike Akcie NCP VaT.

Pridané do: NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Veda v CENTRE – februárová pozvánka do vedeckej kaviarne

Pridal Alena Oravcová 22. 2. 2010.

pozvánka

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., bude hosťom Vedy v CENTRE dňa 25. 2. 2010 o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Vystúpi s témou Experimenty na urýchľovači LHC v CERN. Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR.

Pridané do: NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Viete čo je to CRIS?

Pridal Danica Zendulková 16. 12. 2009.

euroCRIS-logo

Skratka CRIS v angličtine znamená Current Research Information Systems a možno ju preložiť ako aktuálne informačné systémy o výskume. Ich tvorbou, prevádzkou a využívaním na európskej úrovni sa zaoberá profesionálne združenie EuroCRIS
Informačný systém o vede dokáže odpovedať na otázky typu:
Koľko percent organizácií, ktoré vykonávali výskum a vývoj v roku 2008 sa nachádza v Bratislavskom kraji? 
Aké projekty z oblasti ekológie boli riešené na Slovensku v posledných piatich rokoch?
Kto sú najvýznamnejší odborníci z oblasti nanotechnológií?
Kde ho nájdeme? Informačný systém o vede a výskume na Slovensku  spravuje Ministerstvo školstva SR a je prevádzkovaný v rámci Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie - logo

Ako sú  informácie o vede prezentované v zahraničí? O tom niekedy nabudúce…

 

Pridané do: Informačný systém o vede a výskume, NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Decembrová Vedecká cukráreň

Pridal Alena Oravcová 10. 12. 2009.

atmopsféra Vedeckej cukrárne

atmosféra Vedeckej cukrárne

Vedecké cukrárne sú stretnutia študentov s významnými vedcami, na ktorých v priateľskej atmosfére prebieha diskusia s pozvaným hosťom. Je to spoločný dlhodobý projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska s podporou Ministerstva školstva SR.

Vedecká debata v rámci pripravovanej Prvej bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 15. decembra 2009 o 9.00 hod. bude zameraná na kozmonautiku, konkrétne na jeden z posledných letov na stanicu Mir v rámci misie Sojuz TM-29, ktorého posádku tvoril aj prvý slovenský kozmonaut plk. gšt. Ing. Ivan BELLA.

Akciu s názvom Vedecký program vesmírnej misie Štefánik môžete sledovať i v online prenose prostredníctvom Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI). 

Staršie videozáznamy z vedeckých cukrární i kaviarní nájdete vo videoarchíve CIP VVI.

Pridané do: NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

VEDA V CENTRE

Pridal Alena Oravcová 9. 6. 2008.

 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti uviedlo do života cyklus stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pod názvom VEDA V CENTRE. 

Prvé podujatie sa uskutočnilo v stredu 21. mája 2008 a prednášku s názvom Éra antibiotík končí, čo ďalej? prezentoval riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

  veda-v-centre.jpg

Začala sa tým tradícia stretnutí pri káve, ktorých cieľom je priblížiť prácu vedcov a výskumníkov všetkým vrstvám obyvateľstva vrátane komerčnej sféry. Mali by zároveň prispieť aj ku zmene v spoločnosti vžitému obrazu vedca a ukázať vedeckého pracovníka, nie ako odtrhnutého od bežného života, ale ako človeka, ktorý so širokou verejnosťou dokáže o svojej vedeckej práci zrozumiteľným spôsobom komunikovať.

Viac informácií o podujatí nájdete na portáli CVTI SR.

Pridané do: NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Priekopník spintroniky – slovenský fyzik siahajúci na Nobelovu cenu

Pridal Oľga Števková 16. 4. 2008.

Jaroslav Fabian je svetovo uznávaný odborník na spintroniku – nový vedný odbor, ktorý má ambíciu nahradiť elektroniku. Patrí medzi najúspešnejších slovenských fyzikov v zahraničí. Pred štyrmi rokmi publikoval článok v najprestížnejšom fyzikálnom časopise na svete Review of Modern Physics. Úspech článku bol tak veľký, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie citovaným textom v histórii tohto prestížneho periodika. Článok zhŕňa všetky dovtedajšie poznatky so spintroniky.
So spintronikou, ktorá ho preslávila vo svete, sa Jaroslav Fabian oboznámil v USA. Priekopníkom rodiaceho sa vedného odvetvia sa stal po tom, ako objasnil mechanizmus, ktorým sa postupne stráca “pamäť” elektrónu. neskôr vymyslel prvý funkčný prototyp tzv.spinového tranzistora, ktorý by mal v budúcnosti nahradiť bežné tranzistory. Cieľom spintroniky je vymyslieť nové elektronické súčiastky s funkciami, aké predtým nemohli mať. Elektronika funguje na základe toho, že materiálom tečie prúd elektrónov s elektrickým nábojom, spintronika využíva inú vlastnosť elektrónov – spin.
Jaroslav Fabian vyštudoval Matematicko- fyzikálnu fakultu na Univerzite Komenského. Jeho kariéra sa začala úspechom na konkurze, keď získal najprestížnejšie vedecké štipendium na svete – Fulbrightovo štipendium.Každoročne ho udelia iba pár ľuďom z celého sveta a medzi jeho príjemcami je až 37 nositeľov Nobelovej ceny.
V minulom roku bola v oblasti fyziky Nobelova cena udelená práve za spintroniku. 
Viac:  Matúš Benčík: Slovák siahajúci na Nobelovu cenu
 www.hnonline.sk, 16.4.2008

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Konferencia pre popularizátorov

Pridal admin 26. 2. 2008.

Centrum vedy Kopernik je organizátorom konferencie Ukázať – presvedčiť, ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 20. mája 2008 vo Varšave. Určená je pre tých, ktorí sa zaoberajú popularizáciou vedy cestou vedeckých názorných ukážok. Cieľom konferencie je výmena skúseností medzi popularizátormi. Na programe sú práce v dielňach, počas ktorých si možno pozrieť prezentácie vedeckých ukážok a v posledný deň sa uskutoční špeciálna ukážka pre verejnosť.
Záujemcovia o účasť na konferencii musia do 21. marca 2008 poslať vyplnený formulár na  adresu budziszewska@kopernik.org.pl. Kvôli obmedzenému počtu miest budú uprednostnení tí, ktorí  sa budú chcieť prihlásiť s vlastnou ukážkou. Zároveň sa však budú musieť vopred oboznámiť so zásadami prezentácie ukážok.
Účasť na konferencii je bezplatná. Účastníci si hradia náklady spojené s dopravou a ubytovaním. Centrum vedy Kopernik zabezpečuje obedy v piatok a v sobotu.
Zásady prezentácie ukážky:
Pod ukážkou sa rozumieme uskutočnenie pokusu počas konferencie
Spolupráca s verejnosťou je vítaná
Multimediálna prezentácia nemôže byť jediným alebo hlavným prvkom ukážky
Ukážka musí byť bezpečná pre verejnosť i animátora!

Každý účastník má na demonštrovanie ukážky  k dispozícii 20 minút. To je čas určený na prípravu miesta, predvedenie ukážky a upratanie.

Vzhľadom na jazykovú blízkosť by konferencia by mohla byť predovšetkým dobrým inšpiračným zdrojom i pre slovenských popularizátorov-animátorov.

Zdroj: http://www.kopernik.org.pl/

Pridané do: NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Všimnite si: Vymenovanie predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO

Pridal Oľga Števková 12. 2. 2008.

Minister zahraničných vecí SR vymenoval členov Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO na ďalšie štvorročné obdobie.
Dňa 23. januára 2008 sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komisie pre UNESCO, na ktorom plénum zvolilo za predsedu Prof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc., dekana Fakulty informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a za podpredsedu Ing. Júliusa Oszlányiho, CSc., riaditeľa Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Členmi predsedníctva sú predstavitelia intelektuálnej obce, vysokých škôl, vedeckých pracovísk a kultúrnych inštitúcií Slovenska.
Hlavným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií a komunikácií. UNESCO je súčasťou systému Organizácie spojených národov, združuje 193 členských štátov. Slovenská komisia pre UNESCO je poradným orgánom vlády, ktorý sústreďuje intelektuálny potenciál potrebný pre činnosť UNESCO v Slovenskej republike a smerom do zahraničia. K prioritám komisie patrí pôsobenie v rámci medzivládnych programov – hydrologickom, geovednom, informatickom, vzdelávacom, v oblasti bioetiky, ochrany životného prostredia, svetového dedičstva a kultúry a zapojenie slovenských organizácií a inštitúcií a širšej verejnosti, vrátane mládeže, do projektov UNESCO.

Zdroj: Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Elita slovenskej vedy

Pridal Oľga Števková 1. 2. 2008.

Akademická ratingová a rankingová agentúra zrealizovala v roku 2007 projekt Vedecká špička. Medzi 23 špičkových expertov, ktorých  podľa výsledkov výskumu agentúra označila za slovenskú vedeckú elitu, patrí biológ a neurochemik Richard Kvetňanský.

viac: http://hn.hnonline.sk/c1-22776710-elita-nasej-vedy

Pridané do: NCP VaT | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk