infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'BIZNIS INFORMÁCIE'

informácie na podporu podnikania

Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu

Pridal Oľga Števková 11. 2. 2013.

Pri príležitosti 40. výročia podpísania Európskeho patentového dohovoru (EPD), na základe ktorého bol zriadený Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mníchove, bola pre študentov vysokých škôl všetkých zmluvných štátov EPD v roku 2013 vyhlásená súťaž „EPO Innovation Contest“ .
Zámerom súťaže je poskytnúť študentom možnosť preskúmania skrytého bohatstva existujúcich patentových dokumentov a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä zo sektorov zelené technológie a udržateľný rozvoj. Súťažiaci budú v úzkom kontakte s patentovými odborníkmi EPÚ a zmluvných štátov a budú mať k dispozícii podporu z Európskej patentovej akadémie, národných patentových úradov a z PATLIB Centier.
Súťaž je určená pre študentov všetkých odborov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a sú zapísaní na univerzite, vysokej škole alebo podobnej vzdelávacej inštitúcii. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

viac informácií o súťaži

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Semináre Strediska patentových informácií PATLIB

Pridal Oľga Števková 16. 10. 2012.

Stredisko patentových informácií PATLIB Centra VTI SR pripravilo na 2. polrok 2012 sériu troch seminárov z oblasti priemyselného vlastníctva.

25. október 2012 o 10.00 hod.      
Ako chrániť svoje nápady
Patenty a úžitkové vzory – čo sú a ako ich získať, patentovanie v zahraničí, obchodné využívanie patentovanej technológie

22. november 2012 o 10.00 hod.  
Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
Národné, európske a medzinárodné databázy

12. december 2012 o 10.00 hod.  
Dizajny a ochranné známky
Čo sa nimi chráni. Informačné zdroje
Prednášajúcimi budú lektori z Úradu priemyselného vlastníctva SR a z nášho strediska PATLIB. Predpokladaná doba trvania každého seminára je cca 3 hodiny.

Ak máte záujem zúčastniť sa na niektorom zo seminárov, prihláste sa na niektorej z nasledovných adries: patlib@cvtisr.sk, maria.harachova@cvtisr.sk.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Informácie o OECDiLibrary už aj na YouTube

Pridal Iveta Molnárová 12. 9. 2012.

Prednedávnom sme Vás informovali o tom, že v Centre vedecko-technických informácií SR  sa nachádza Depozitná knižnica OECD, jediná na Slovensku, ktorú nájdete v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí. V nej sú prezenčne dostupné všetky publikácie, ktoré vydalo OECD, začlenené do 33 tematických skupín. Vo všetkých študovniach Centra VTI SR je takisto možnosť prístupu do databázy OECDiLibrary, ktorá Vám umožní online štúdium týchto publikácií. Ak nie ste registrovaným používateľom Centra VTI a máte záujem o tieto publikácie, máte možnosť prostredníctvom tzv. “vzdialeného prístupu”.  Na stránke Centra VTI SR nájdete registráciu na vzdialený prístup. Stačí ak každoročne uhradíte symbolický poplatok 1,65 eura na účet CVTI SR (nájdete ho na našej stránke). CVTI SR Vám zašle prístupové údaje, na základe ktorých sa môžete z ktoréhokoľvek počítača dostať do databázy OECDiLibrary. Táto online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a štatistík OECD, ktoré sú tematicky členené.

Aby ste vedeli ako presne funguje databáza OECDiLibrary a čo všetko v nej môžete nájsť, môžete si pozrieť jej krátku prezentáciu na YouTube.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 22. 8. 2012.

Stála misia SR pri OECD si Vás opäť dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch jún – júl 2012. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Krátke anotácie k vybraným publikáciám sú dostupné na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR:  http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_43B0A8757944D92CC1257A5900354471_SK/$File/anotacie_vydanie_6_final.pdf. Všetky tieto publikácie sú dostupné aj v Depozitnej knižnici OECD v Bratislave (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 9. 8. 2012.

Stála misia SR pri OECD Vám znova prináša prehľad vybraných, pre SR relevantných publikácií, ktoré OECD vydala v mesiacoch máj – jún 2012. Nájdete ich na stránke: anotacie_vydanie_5_final.

Všetky tieto publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD môžete nájsť v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí.

Ak patríte k registrovaným používateľom Centra VTI SR, môžete si uvedené publikácie študovať aj z pohodlia svojho domova, priamo vo Vašom počítači cez vzdialený prístup. Stačí ak sa prihlásite číslom Vášho preukazu a do hesla napíšete tiež to isté číslo. Uvedené publikácie nájdete v databáze OECDiLibrary.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 7. 6. 2012.

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch marec – máj 2012. Nájdete ich  na stránke Ministerstva zahraničných vecí: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_2F414A9AAC8B6DCAC1257A16003B2D98_SK/$File/anotacie_vydanie_4_final.pdf.

Všetky tieto a mnoho ďalších zaujímavých publikácií nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Publikácie Depozitnej knižnice OECD nájdete v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie nepožičiavame, možno ich študovať len prezenčne. Niektoré publikácie Depozitnej knižnice OECD sú pre registrovaných používateľov dostupné aj ako absenčné výpožičky. V katalógu Centra VTI SR majú tieto publikácie signatúru A.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Konferencia PATLIB 2012 – prezentácia činnosti Strediska patentových informácií v CVTI SR

Pridal Oľga Števková 7. 6. 2012.

Konferenciu PATLIB každoročne  organizuje Európsky patentový úrad. Tohto roku sa konala v dňoch 29.mája – 1.júna v Manchestri vo Veľkej Británii. Z našej inštitúcie sme sa konferencie zúčastnili traja – všetci pracujeme na projekte PATLIB, ktorý sa zameriava na preorientovanie činnosti stredísk patentových informácií na strediská poskytujúce odbornejšie, sofistikované služby. PhDr. Harachová a PhDr.Kucka v prezentácii  hovorili o našich skúsenostiach s používaním rešeršných a vizualizačných nástrojov pri vyhotovovaní rešerší a rešeršných správ z oblasti  priemyselného vlastníctva. Predstavili  aj  činnosť Centra vedecko-technických informácií a   strediska PATLIB v CVTI SR. Ich kvalitnú prezentáciu  ocenili  pochvalou nielen účastníci konferencie ale aj organizátori z Európskeho patentového úradu.
Vo výstavných priestoroch  sme sprístupnili všetky naše plagáty a letáky dokumentujúce naše aktivity počas bežania projektu.

 

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, NOVINKY V CVTI SR, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Aj Slovensko získalo cenu za ochranu životného prostredia

Pridal Iveta Molnárová 1. 6. 2012.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil na slávnostnom večernom podujatí v rámci Zeleného týždňa víťazov európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE) za rok 2012. Päť ocenených subjektov získalo uznanie za svoj prínos k udržateľnému rozvoju v týchto kategóriách: inovácie v oblasti riadenia, produktov a postupov, medzinárodná obchodná spolupráca, podnikanie a biodiverzita. V roku 2012 ocenenie získali: Marks & Spencer (Spojené kráľovstvo) za riadenie; Aquamarine Power (Spojené kráľovstvo) za produkt; Umicore (Belgicko) za postup; INENSUS GmbH (Nemecko) za medzinárodnú obchodnú spoluprácu a Slovenské elektrárne, a.s. (Slovensko) za podnikanie a biodiverzitu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik pri tejto príležitosti uviedol: „Účinné využívanie zdrojov je základným predpokladom vybudovania konkurencieschopnej a udržateľnej Európy. Ocenené spoločnosti dokázali, že je možné a aj želateľné skĺbiť zdravý podnikateľský prístup s ochranou životného prostredia. Sú príkladom ekologického rastu v praxi, za čo im patrí môj obdiv.“
Medzi piatimi ocenenými subjektmi sú aj veľké korporácie, aj malé a stredné podniky (MSP). Pochádzajú zo starých aj nových členských štátov a pôsobia v rôznych sektoroch – od maloobchodu po energetiku a materiálové inžinierstvo. O ocenenie sa uchádzali prevažne MSP. Najväčší záujem uchádzačov vyvolala nová kategória „podnikanie a biodiverzita“. Víťazi sa vyberali z užšieho zoznamu 14 kandidátov z deviatich európskych krajín zastupujúcich široké spektrum hospodárskych sektorov. Ide o spoločnosti, ktorým sa darí využívať inovácie tak, že sú konkurencieschopné a dosahujú vynikajúce environmentálne výsledky.
Porota bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora ekologických technológií. Predsedal jej zástupca generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp. Tento rok sa o ocenenie uchádzal rekordný počet 156 spoločností, čo je o 10 % viac ako v roku 2010.

Ocenenie za riadenie
Udeľuje sa spoločnostiam s výnimočnou strategickou víziou a systémami riadenia, vďaka ktorým čoraz viac prispievajú k udržateľnému rozvoju. Získala ho spoločnosť Marks & Spencer za projekt „Marks & Spencer Plan A – Doing the Right Thing“ (Plán A spoločnosti Marks & Spencer – Konajme správne). Porota skonštatovala, že spoločnosť dokázala začleniť účinné využívanie zdrojov do všetkých svojich činností a že zaviedla model udržateľnej maloobchodnej praxe, ktorý má veľký potenciál využitia v iných oblastiach. Pozri http://www.marksandspencer.com/.

Ocenenie za produkt
Udeľuje sa spoločnosti, ktorá vyvinula nový produkt alebo súvisiacu službu, ktorá významne prispieva k udržateľnému rozvoju. Tentoraz putovalo do spoločnosti Aquamarine Power. Porota skonštatovala, že technológia výroby energie z morských vĺn s názvom „Oyster“ je inovatívna, dá sa využívať v mnohých pobrežných oblastiach aj v náročných prevádzkových podmienkach a dokáže pri nízkych nákladoch získavať elektrickú energiu na odsoľovanie vody. Pozri http://www.aquamarinepower.com.

Ocenenie za postup
Udeľuje sa spoločnosti, ktorej sa podarilo vyvinúť a uplatňovať novú technológiu výroby, ktorá významne prispieva k udržateľnému rozvoju. Získala ho belgická spoločnosť Umicore za projekt „Recycling of NiMH and Li-ion batteries; a sustainable new business“ (Recyklácia batérií NiMH a Li-ion; udržateľné nové podnikanie). Porota dospela k záveru, že tento projekt zjednodušuje recykláciu všetkých typov batérií Li-ion bez nutnosti ich mechanického rozobratia, čím sa zamedzuje uvoľňovanie prachových a organických častíc do ovzdušia. Okrem toho znižuje aj negatívne následky skládkovania batérií na životné prostredie a zdravie. Pozri http://www.umicore.com.

Ocenenie za medzinárodnú obchodnú spoluprácu
Udeľuje sa spoločnosti, ktorá aktívne podporuje výmenu vedomostí a technológií v rámci medzinárodných medzisektorových partnerstiev, čím prispieva k udržateľnému rastu v rozvojových krajinách. Tento rok ho získala spoločnosť INENSUS GmbH za projekt „MicroPowerEconomy – a Private Public Partnership model for comprehensive island-grid village electrification with renewable energy“ (MicroPowerEconomy – model súkromno-verejného partnerstva na elektrifikáciu ostrovných obcí pomocou zdrojov nezávislých od siete). Porota dospela k záveru, že ide o skutočne inovatívny a osvedčený model obchodnej spolupráce, ktorý bude využiteľný na dodávky energie z mikroenergetických zdrojov, ktoré sú nezávislé od siete, aj do ďalších obcí v Senegale. Využívaním obnoviteľných zdrojov na výrobu energie sa znižujú emisie skleníkových plynov, ako aj znečistenie v danej oblasti. Podrobnosti na adrese http://www.inensus.com/.

Ocenenie za podnikanie a biodiverzitu
Toto nové ocenenie sa udeľuje spoločnosti, ktorá preukázateľne dosiahla výnimočné výsledky pri zastavení straty biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov. Ako prvá ju získala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. za projekt „Energia pre krajinu – záchrana najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských pohoriach“. Porota dospela k záveru, že okrem podpory sústavy Natura 2000 a vytvárania udržateľných verejno-súkromných partnerstiev podnik do projektu zapojil aj zamestnancov a miestne obyvateľstvo. Je vzorom cezhraničnej sociálnej zodpovednosti podnikov a financovania biodiverzity. Pozri : http://www.seas.sk.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Uvedené informácie vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Depozitná knižnica OECD a databáza OECDiLibrary

Pridal Iveta Molnárová 14. 5. 2012.

V  Študovni špeciálnej literatúry Centra VTI SR  nájdete okrem noriem, patentov, firemnej literatúry a inej špeciálnej literatúry aj Depozitnú knižnicu OECD. Táto knižnica slúži širokej odbornej verejnosti a jej poslaním je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a hlavne sprístupňovanie oficiálnych dokumentov OECD a ďalších informačných zdrojov OECD svojim používateľom. Celý fond Depozitnej knižnice OECD (ďalej  DK OECD) je rozdelený do 33 tematických skupín a je voľne prístupný pre registrovaných používateľov Centra VTI SR na prezenčné štúdium. Vo fonde nájdete špecializované štúdie, analýzy a štatistiky, ktoré odrážajú aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vied. Informačné zdroje a pramene OECD sa považujú za jedny z najspoľahlivejších porovnávacích údajov.

Okrem toho je vo všetkých študovniach Centra VTI SR  pre používateľov zabezpečený bezplatný prístup do elektronickej knižnice OECD – OECDiLibrary.  Táto online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a štatistík OECD, ktoré sú tematicky členené.

Ak nie ste registrovaným používateľom Centra VTI SR a máte záujem študovať publikácie OECD priamo vo Vašom počítači, môžete získať prístup do tejto databázy cez tzv. vzdialený prístup. Na stránke Centra VTI SR nájdete registráciu na vzdialený prístup. Stačí ak každoročne uhradíte 1,65 eura na účet CVTI SR (nájdete ho na našej stránke). CVTI SR Vám zašle prístupové údaje, na základe ktorých sa môžete z ktoréhokoľvek počítača dostať do databázy OECDiLibrary.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Vybrané publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 18. 4. 2012.

 

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2011- február 2012. Publikácie s anotáciami nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7964BEA3E21932CEC12579BA0035A38C_SK/$File/120306_anotacie_vydanie_3.pdf.

Uvedené publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií  na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie OECD nepožičiavame, môžete ich študovať iba prezenčne.

 

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk