infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'INFORMAČNÉ ZDROJE'

infozdroje pre oblasť vedy a techniky

ŤAŽKÝ, Milan: Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi

Pridal Andrea Lebedová 9. 1. 2013.

Novinka vo fonde CVTI SR

Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi, autor Ing. Milan Ťažký, PhD.

podnikový manažment

Táto publikácia je jedinečná svojho druhu. Autor svojím vedeckým až populárno- vedeckým výkladom sa venuje problematike podnikového manažmentu a činnostiam viac alebo menej, resp. priamo i nepriamo súvisiacich s ich optimalizáciou vo vzťahu k podniku i jeho okoliu a zvyšovaniu jeho produktivity na báze určitej vyváženosti. Kniha je určená prakticky komukoľvek, ľuďom z praxe, študentom, akademickej obci, ale aj tým, ktorí by sa chceli aspoň informatívne oboznámiť s touto rozsiahlou a rozmanitou problematikou tak trocha aj z iného uhla pohľadu.

Dielo konfrontuje bázu poznatkov o činnostiach podnikového manažmentu v domácich i zahraničných podnikoch a taktiež čerpá z dostupných zdrojov venujúcich sa danej oblasti. Súčasťou publikácie sú možnosti a príklady praktického uplatnenia vybraných metód z oblasti podnikového manažmentu vo forme prípadových štúdií z reálnej praxe, aby bolo možné vidieť význam optimalizácie činností podnikového manažmentu, čo zohráva jednu z najdôležitejších úloh pre úspešnosť podnikov, najmä pri zvládaní dopadov celosvetovej krízy.

V tejto publikácii je možné nájsť prínosy pre praktické využitie v danej oblasti a báza poznatkov v nej zahrnutá z pohľadu praktického, ale i teoretického prínosu môže byť dobrým základom v rôznych podnikoch, či už s cieľom vylepšiť stávajúci stav, vykonať komplexnú reštrukturalizáciu alebo implementovať úplne nové riešenia.

Publikácia je dostupná pre všetkých registrovaných používateľov CVTI SR na absenčnú výpožičku.

 

 

Pridané do: KNIŽNÉ NOVINKY | 12 koment. »

pošli na vybrali.sme.sk

Semináre Strediska patentových informácií PATLIB

Pridal Oľga Števková 16. 10. 2012.

Stredisko patentových informácií PATLIB Centra VTI SR pripravilo na 2. polrok 2012 sériu troch seminárov z oblasti priemyselného vlastníctva.

25. október 2012 o 10.00 hod.      
Ako chrániť svoje nápady
Patenty a úžitkové vzory – čo sú a ako ich získať, patentovanie v zahraničí, obchodné využívanie patentovanej technológie

22. november 2012 o 10.00 hod.  
Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
Národné, európske a medzinárodné databázy

12. december 2012 o 10.00 hod.  
Dizajny a ochranné známky
Čo sa nimi chráni. Informačné zdroje
Prednášajúcimi budú lektori z Úradu priemyselného vlastníctva SR a z nášho strediska PATLIB. Predpokladaná doba trvania každého seminára je cca 3 hodiny.

Ak máte záujem zúčastniť sa na niektorom zo seminárov, prihláste sa na niektorej z nasledovných adries: patlib@cvtisr.sk, maria.harachova@cvtisr.sk.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Informácie o OECDiLibrary už aj na YouTube

Pridal Iveta Molnárová 12. 9. 2012.

Prednedávnom sme Vás informovali o tom, že v Centre vedecko-technických informácií SR  sa nachádza Depozitná knižnica OECD, jediná na Slovensku, ktorú nájdete v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí. V nej sú prezenčne dostupné všetky publikácie, ktoré vydalo OECD, začlenené do 33 tematických skupín. Vo všetkých študovniach Centra VTI SR je takisto možnosť prístupu do databázy OECDiLibrary, ktorá Vám umožní online štúdium týchto publikácií. Ak nie ste registrovaným používateľom Centra VTI a máte záujem o tieto publikácie, máte možnosť prostredníctvom tzv. “vzdialeného prístupu”.  Na stránke Centra VTI SR nájdete registráciu na vzdialený prístup. Stačí ak každoročne uhradíte symbolický poplatok 1,65 eura na účet CVTI SR (nájdete ho na našej stránke). CVTI SR Vám zašle prístupové údaje, na základe ktorých sa môžete z ktoréhokoľvek počítača dostať do databázy OECDiLibrary. Táto online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a štatistík OECD, ktoré sú tematicky členené.

Aby ste vedeli ako presne funguje databáza OECDiLibrary a čo všetko v nej môžete nájsť, môžete si pozrieť jej krátku prezentáciu na YouTube.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 22. 8. 2012.

Stála misia SR pri OECD si Vás opäť dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch jún – júl 2012. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Krátke anotácie k vybraným publikáciám sú dostupné na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR:  http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_43B0A8757944D92CC1257A5900354471_SK/$File/anotacie_vydanie_6_final.pdf. Všetky tieto publikácie sú dostupné aj v Depozitnej knižnici OECD v Bratislave (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 9. 8. 2012.

Stála misia SR pri OECD Vám znova prináša prehľad vybraných, pre SR relevantných publikácií, ktoré OECD vydala v mesiacoch máj – jún 2012. Nájdete ich na stránke: anotacie_vydanie_5_final.

Všetky tieto publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD môžete nájsť v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí.

Ak patríte k registrovaným používateľom Centra VTI SR, môžete si uvedené publikácie študovať aj z pohodlia svojho domova, priamo vo Vašom počítači cez vzdialený prístup. Stačí ak sa prihlásite číslom Vášho preukazu a do hesla napíšete tiež to isté číslo. Uvedené publikácie nájdete v databáze OECDiLibrary.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Dotazníkový prieskum k elektronickým informačným zdrojom

Pridal Katarína Kyseľová 16. 7. 2012.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje projekt “Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). Projekt sprístupňuje vedeckovýskumným pracovníkom na Slovensku prostredníctvom vybraných inštitúcií 16 databázových kolekcií e-zdrojov pre výskum a vývoj. 

CVTI SR ako riešiteľ projektu každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov. 

Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali elektronický dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých e-zdrojov, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci.

Výsledky prieskumu môžu byť jedným z faktorov, ktoré pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu.

dotazník je prístupný na tejto adrese  

resp. na:

   http://www.iankety.sk/dotaznik/272735036/

   spúšťa sa kliknutím na tlačidlo Štart, jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne  5     minút.

Na webe bude dostupný do 21. septembra 2012.
 

Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk/.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 7. 6. 2012.

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch marec – máj 2012. Nájdete ich  na stránke Ministerstva zahraničných vecí: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_2F414A9AAC8B6DCAC1257A16003B2D98_SK/$File/anotacie_vydanie_4_final.pdf.

Všetky tieto a mnoho ďalších zaujímavých publikácií nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Publikácie Depozitnej knižnice OECD nájdete v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie nepožičiavame, možno ich študovať len prezenčne. Niektoré publikácie Depozitnej knižnice OECD sú pre registrovaných používateľov dostupné aj ako absenčné výpožičky. V katalógu Centra VTI SR majú tieto publikácie signatúru A.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Vybrané publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 18. 4. 2012.

 

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2011- február 2012. Publikácie s anotáciami nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7964BEA3E21932CEC12579BA0035A38C_SK/$File/120306_anotacie_vydanie_3.pdf.

Uvedené publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií  na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie OECD nepožičiavame, môžete ich študovať iba prezenčne.

 

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

Pridal Oľga Števková 15. 4. 2012.

Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú otázky ochrany duševného vlastníctva,  na seminár

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA SO ZAMERANÍM NA OCHRANNÉ ZNÁMKY, OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV, ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÝROBKOV

25. apríla9.30 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko- technických informácií SR na Lamačskej 8/A v Bratislave.

Prihláste sa, prosím, na adrese: patlib@cvtisr.sk.

Podujatie organizuje Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR v rámci pilotného projektu Európskeho patentového úradu.

Účasť je bezplatná. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

OECD Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction

Pridal Iveta Molnárová 12. 4. 2012.

 

OECD Environmental Outlook to 2050.
The Consequences of Inaction.
OECD, Paris, 2012, 350 s. 

 

V posledných dekádach bolo ľudstvo svedkom rastu a prosperity, čoho dôkazom je viac než trojnásobný nárast populácie od r. 1970 a viac než trojnásobný nárast svetovej ekonomiky. Tento nárast bol však sprevádzaný aj znečistením životného prostredia a ničením prírodných zdrojov.

V tejto publikácii nájdete niekoľko otázok, ako napr.:  “Čo prinesú so sebou  ďalšie dekády?” Nájdete v nej vyhliadky až do r. 2050 a úvahy o tom, ak  môžu demografické a ekonomické trendy ovplyvniť životné prostredie, ak svet nepríjme tzv. “zelené politiky”. Možno v nej nájsť odpovede na to, ako tieto politiky v budúcnosti zmenia obraz sveta k lepšiemu. Publikácia sa zameriava na štyri oblasti: zmenu klímy, biodiverzitu, vodu a vplyvy znečistenia životného prostredia na zdravotný stav ľudstva. Tieto štyri environmentálne výzvy boli identifikované v predchádzajúcej publikácii Environmental Outlook to 2030 (OECD, 2008) ako veľmi dôležité problémy, ktoré si vyžadujú urgentnú pozornosť.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk