infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'PODUJATIA'

akcie Centra VTI SR

Popoludnie s dizajnom

Pridal Mária Harachová 26. 3. 2012.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov dizajnu, záujemcov o jeho právnu ochranu, proces výučby, problém plagiátorstva a ďalšie zaujímavé otázky na podujatie POPOLUDNIE S DIZAJNOM,  ktoré sa uskutoční 27. marca 2012 o 15.00 hod. v konferenčnej miestnosti Centra VTI SR  na Lamačskej ceste 8/A. Podujatie pozostáva zo série prednášok renomovaných odborníkov, na ktorom bude dostatok priestoru aj na prediskutovanie aktuálnych otázok.

Bonusom je výstava Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi, ktorá v priestoroch CVTI SR trvá až do 5. 4. 2012. Priestory výstavy sú návštevníkom k dispozícii v pondelok – piatok v čase 9.00 – 16. 00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, NCP VaT, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Pozývame Vás na 13. ročník Týždňa slovenských knižníc v CVTI SR, Bratislava, 26. 3. – 1. 4. 2012. Motto: Knižnice pre všetkých

Pridal Maria Vajgelova 20. 3. 2012.

Posledný marcový týždeň sa už tradične na celom Slovensku nesie v znamení Týždňa slovenských knižníc. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak ako v predchádzajúce roky zapojilo do tohto  podujatia a pripravilo pre svojich používateľov aj širokú odbornú verejnosť celý rad zaujímavých podujatí. Počas celého Týždňa slovenských knižníc:

  • Registrácia nových používateľov zdarma. Platí aj pre záujemcov o vzdialený prístup k e-zdrojom
  • Odpustenie sankčných poplatkov z omeškania pri vrátení upomínaných kníh

                                                                    Program Týždňa slovenských knižníc 2012:

Utorok, 27. 3. 2012

10.00 hod.     Seminár EBSCO e-knihy v CVTI SR.  Prezentácia elektronických kníh EBSCO vo fonde CVTI SR.

 15.00 hod.     Popoludnie s dizajnomSéria prednášok doplnená výstavou.

Streda, 28. 3. 2012

10.00 hod.     Online vzdelávanie v knižniciach. Prezentácia projektu FSEV UK pre online vzdelávanie verejnej správy  a jeho použitie v knižniciach.

Štvrtok, 29. 3. 2012

17.00 hod.     Veda v CENTRE na tému:  Prečo potrebujeme informačnú ekológiu.

Piatok, 30. 3. 2012

17.00 hod.     Večer s e-zdrojmi CVTI SR.   Seminár venovaný e-zdrojom pre vedu a výskum.

Sprievodné podujatie počas celého Týždňa slovenských knižníc 2012:

Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi: výstava prác študentov VŠVU ponúkajúca pohľad na nové a inovatívne myšlienky priemyselného dizajnu, prostredníctvom ktorých bude poukázané na význam využívania procesu ochrany duševného vlastníctva v priestoroch CVTI SR, prístupná v období od 27. 2. – 5. 4. 2012 v čase pondelok až piatok 9.00 – 16.00 hod. Kontakt: maria.izakovicova@cvtisr.sk

                                                                                      Srdečne Vás pozývame.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Online vzdelávanie v knižniciach

Pridal Maria Vajgelova 14. 3. 2012.

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK, Ústavom verejnej politiky a ekonómie Vás pozývajú na seminár v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc: Online vzdelávanie v knižniciach

Kedy:   28. 3. 2012 v čase 10.00 – 12.00 hod.

Kde:    CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava,  konferenčná miestnosť na 2. poschodí

Prednášajú:    PhDr. Ľuba Vávrová, CSc., Peter Bero, Mgr. Ľudmila  Staňová, Mgr. Tomáš Jacko, Mgr. Matúš Čupka

 Na seminári budú predstavené výsledky softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy a jeho disemináciu pre širokú škálu organizácií verejnej správy a na ňu napojených vzdelávacích inštitúcií, medzi ktoré patria aj knižnice a informačné strediská.

Tematika on-line vzdelávania je v súčasnej dobe veľmi aktuálna. Vzdelávanie pracovníkov knižníc a informačných pracovísk je jednou zo strategických úloh Akčného plánu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013, pretože len odborne kvalifikovaný pracovník môže poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby.

V knižniciach a informačných strediskách je potrebné neustále vzdelávať nielen pracovníkov, ale aj používateľov.

Online vzdelávanie umožní  zaškoliť väčší počet záujemcov, bez nákladov na cestovanie, ubytovanie a dlhšieho vynechávania z práce.

Veríme, že účasť na uvedenom seminári nám spoločne prinesie otvorenie nových možností pri vzdelávaní pracovníkov a používateľov  knižníc.

Ak máte o seminár záujem prihláste sa do 26. 3. 2012 na adrese: doskol@cvtisr.sk

Tešíme sa na vašu účasť

 

Pridané do: PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

ACTA je pre Európu výhodná. Áno, či nie? Príďte debatovať!

Pridal Iveta Molnárová 12. 3. 2012.

V marci vás pozývame na pravidelnú diskusiu, ktorú organizuje Café Európa a ktorá sa týka ochrany autorských práv.

Problematika ochrany autorských práv je celosvetový problém. Prečo musel vzniknúť pakt ACTA? Čo sa ním sleduje? Ako sa prejaví? Budeme musieť na hraniciach ukazovať obsah notebookov? Množstvo emócii užívateľov internetu ohľadom prijímania ACTA vyvrcholilo masovými protestami po celej planéte. Ako sa k problému postaví Európa?

Termíny a miesta diskusií:

Banská Bystrica – 19. marca 2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Košice – 22. marca 2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra – 26. marca 2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 61
Bratislava – 27. marca 2012 (utorok) o 17:00, SHTOOR home made café, Obchodná 26
Trenčín – 29. marca 2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Diskutéri:

Adriana Tomanová (advokátka), Ján Korecký (advokát), Radovan Pala (advokát), Jana Vnuková (Ministerstvo spravodlivosti SR), Peter Blaščák (Slovenská pirátska strana)

Zaujala Vás táto téma? Položte otázku diskutujúcim aj Vy: cafeeuropa@cafeeuropa.sk.

 

 

Uvednú informáciu vám prináša Európske dokumentačné centrum  pri Centre VTI SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Máte záujem o prácu v knižnici, alebo informačnom stredisku, prípadne už v knižnici pracujete a potrebujete si doplniť kvalifikáciu v oblasti knihovníckeho a informačného vzdelávania?

Pridal Maria Vajgelova 20. 2. 2012.

Centrum vedecko-technických informácií SR Vám ponúka 10 dňový rekvalifikačný kurz:

                          Knihovnícke odborné minimum v termíne 28. 5. – 8. 6. 2012.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane skúšky, získajú o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku. Požadovaným vstupným vzdelaním je maturita.

Výučba sa uskutočňuje v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave, formou prezenčného štúdia v rozsahu 50 hodín teoretického vzdelávania a 17 hodín praktických cvičení. Súčasťou kurzu je tak exkurzia v CVTI SR, ako aj exkurzia do významných vedeckých, akademických a verených knižníc podľa výberu .

Kurz vedie  kvalitný odborný tím, ktorý tvoria vedúci a kvalifikovaní odborní pracovníci CVTI SR, vedúci pracovníci rôznych typov knižníc a pracovníci KKIV FF UK. Odborným garantom kurzu je PhDr. Mária Žitňanská, námestníčka pre odborné činnosti CVTI SR.

Prezenčné štúdium trvá 10 pracovných dní v čase od 8.00 – 16.00 hod. podľa aktuálneho harmonogramu. Po absolvovaní  prezenčného štúdia majú účastníci priestor na individuálne štúdium v trvaní 16 týždňov, počas ktorého vypracujú záverečnú prácu. Počas individuálneho štúdia sú účastníkom k dispozícii odborné konzultácie.

Kurz končí záverečnými skúškami, ktoré pozostávajú z testu a zhodnotenia záverečnej práce. Testom sa preveria praktické aj teoretické vedomosti uchádzačov.

Cena kurzu je 95,20€ s DPH, cena skúšky: 11,90€ s DPH. CVTI SR je platcom DPH. V cene sú zahrnuté aj učebné texty a materiály k jednotlivým prednáškam.

Náklady za ubytovanie a stravu si platia účastníci individuálne, prípadne ich hradí vysielajúca organizácia.

Stravovať sa možno vo viacerých stravovacích zariadeniach v  blízkom okolí Centra VTI SR, v ktorých sa dá platiť stravnými poukážkami.

Pre aktuálny kurz je predbežne rezervované ubytovanie pre účastníkov kurzu v jedno a dvojlôžkových izbách v Študentskom domove Juraja Hronca, Bernolákova 1, Bratislava. Za ubytovanie platí každý účastník individuálne.

Cena ubytovania: dvojlôžková izba:  26.60 € na osobu a noc; jednolôžková izba:   29.80 € na osobu a noc; miestny poplatok:   1,65 € na osobu a noc
Ak máte o kurz Knihovníckeho odborného minima záujem prihláste sa prostredníctvom on-line prihlášky.

Bližšie informácie o kurze:

Všeobecné informácie o kurze

Informácie o aktuálnom kurze

Pridané do: PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Haló, tu Obama, s kým hovorím? Kto odpovie za EÚ? Príďte debatovať!

Pridal Iveta Molnárová 8. 2. 2012.

Aj vo februári vás pozývame na pravidelné debaty o problémoch, ktoré momentálne rezonujú v našej spoločnosti a ktorých organizátorom je Café Európa.

Februárová téma zapadá do tematického bloku “Úlohy EÚ na celosvetovej scéne”. Rok 2012 bude dozaista veľmi dôležitým historickým medzníkom vo vývoji formovania ďalšieho osudu štátoprávneho usporiadania Palestíny po jej prihláške za člena OSN v roku 2011. Dnes názor EÚ na túto tému nie je veľmi počuť, pričom občania EÚ by mali mať príležitosť verejne o týchto aspektoch hovoriť. Podujatie Café Európa 2012 preto považujeme za dobrú príležitosť pre odštartovanie diskusie na túto tému na Slovensku. Rovnako sa dá pri tejto téme otvoriť problém vzťahov EÚ a Kosova, vzťahov Európy k arabským krajinám po arabskej jari 2011, modelovania vzťahov EÚ k Rusku, Číne a USA.

Termíny a miesta diskusií, diskutéri:

Bratislava – 20. 2. 2012 (pondelok) o 17:00, SHTOOR home made café, Obchodná 26,
Radovan Geist (EurActiv.sk), 
Vladimír Bilčík (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku),
Braňo Dobšinský (moderátor diskusie).

Trenčín – 21. 2. 2012 (utorok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6,
Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku)
Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk),
Juraj Hrabko (moderátor diskusie).

Košice – 22. 2. 2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72,
Radovan Geist (EurActiv.sk),
Peter Schutz (novinár a politický komentátor),
Braňo Dobšinský (moderátor diskusie).

Nitra – 28. 2. 2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 61,
Ivo Samson (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku),
Radovan Geist (EurActiv.sk),
Juraj Hrabko (moderátor diskusie).

 

Uvedenú informáciu vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum v Centre VTI SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Angličtina ako úradný jazyk EÚ stačí! Áno či nie? Príďte podebatovať!

Pridal Iveta Molnárová 6. 12. 2011.

Aj v decembri vás pozývame na debatu s Café Europa. Diskutovať sa bude o téme:

Angličtina ako úradný jazyk EÚ stačí! Áno či nie?

Vypočujte si odborné argumenty k téme a prezentujte svoj vlastný postoj.

Debaty sa budú konať:

Bratislava – 06.12.2011 – 17:30, Panta Rhei Poštová, Vysoká 2
Košice – 13.12.2011 – 17:00, Panta Rhei Palác Kníh, Hlavná 72
Trenčín – 13.12.2011 – 17:00, Cocktail bar Amante, Fárska  4
Banská Bystrica – 14.12.2011 – 17:00, Café Lounge, J. Cikkera 5 (pri Národnom Dome)
Nitra – 15.12.2011 – 17:30, Panta Rhei Galéria Mlyny, Štefánikova trieda

Vstup a občerstvenie počas debaty zdarma!

 

 

Túto informáciu vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Dnešný svet smeruje do (ne)slobody. Áno či nie?

Pridal Iveta Molnárová 11. 11. 2011.

Aj v novembri vás srdečne pozývame na debatu, ktorú organizuje Café Európa. Môžete si vypočuť názory odborníkov a zároveň debatovať o aktuálnych témach, ktoré odzrkadľujú diane v spoločnosti a týkajú sa každého z nás.

Témou novembrovej debaty je: Dnešný svet smeruje do (ne)slobody? Áno či nie?

S Café Európa debatujeme:

Košice – 15.11.2011 – 17:00, Panta Rhei Palác Kníh, Hlavná 72
Trenčín – 21.11.2011 – 17:00, Cocktail bar Amante, Fárska  4
Bratislava – 22.11.2011 – 17:30, Panta Rhei Poštová, Vysoká 2
Banská Bystrica – 23.11.2011 – 17:00, Café Lounge, J. Cikkera 5 (pri Národnom Dome)
Nitra – 24.11.2011 – 17:30, Panta Rhei Galéria Mlyny, Štefánikova trieda

Novembrová debata Café Európa bude zároveň súčasťou Festivalu REFRESH +89

Vstup a občerstvenie počas debaty zdarma!

Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

 

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Európe sa neoplatí povedať NIE! Príďte podebatovať

Pridal Iveta Molnárová 21. 10. 2011.

 Pozývame vás na ďalšie z pravidelných stretnutí Café Európa, na ktorom sa bude diskutovať o najaktuálnejšej téme: 

Oplatí sa Európe povedať NIE? Áno či nie?

Vypočujte si odborné argumenty k téme a prezentujte svoj vlastný postoj.

S Café Európa debatujeme:

  • Bratislava – 24.10.2011 – 17:30, Panta Rhei Poštová, Vysoká 2
  • Košice – 24.10.2011 – 17:00, Panta Rhei Palác Kníh, Hlavná 72
  • Banská Bystrica – 25.10.2011 – 17:00, Café Lounge, J. Cikkera 5 (pri Národnom Dome)
  • Trenčín – 26.10.2011 – 17:00, Cocktail bar Amante, Fárska  4
  • Nitra – 27.10.2011 – 17:30, Panta Rhei Galéria Mlyny, Štefánikova trieda

Vstup a občerstvenie počas debaty zdarma!

 

Uvedenú informáciu vám sprostredkováva  Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Dlh treba zakázať! Áno či nie? Čo vy na to? Príďte vyjadriť svoj názor!

Pridal Iveta Molnárová 22. 9. 2011.

 

 

 

Po letnej prestávke vás znova pozývame na debaty o problémoch, ktoré rezonujú v spoločnosti  a ktoré sa dotýkajú jednotlivca nielen v národnom ale aj celoeurópskom kontexte.

Vypočujte si odborné argumenty k téme a prezentujte svoj vlastný postoj.

S Café Európa debatujeme:

Trenčín – 26.9.2011 – 17:00, Cocktail bar Amante, Fárska 4
Banská Bystrica – 27.9.2011 – 17:00, Café Lounge, J. Cikkera 5 (pri Národnom Dome)
Nitra – 28.9.2011 – 17:30, Panta Rhei Galéria Mlyny, Štefánikova trieda
Bratislava – 29.9.2011 – 17:30, Panta Rhei Poštová, Vysoká 2
Košice – 30.9.2011 – 16:30, Panta Rhei Palác Kníh, Hlavná 72

Vstup a občerstvenie počas debaty zdarma!

Uvedenú informáciu vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

 

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk