infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Archív rubriky: 'SCITECH e-ZDROJE'

e-zdroje pre vedu a techniku

Dotazníkový prieskum k elektronickým informačným zdrojom

Pridal Katarína Kyseľová 16. 7. 2012.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje projekt “Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). Projekt sprístupňuje vedeckovýskumným pracovníkom na Slovensku prostredníctvom vybraných inštitúcií 16 databázových kolekcií e-zdrojov pre výskum a vývoj. 

CVTI SR ako riešiteľ projektu každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov. 

Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali elektronický dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých e-zdrojov, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci.

Výsledky prieskumu môžu byť jedným z faktorov, ktoré pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu.

dotazník je prístupný na tejto adrese  

resp. na:

   http://www.iankety.sk/dotaznik/272735036/

   spúšťa sa kliknutím na tlačidlo Štart, jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne  5     minút.

Na webe bude dostupný do 21. septembra 2012.
 

Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk/.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové e-zdroje v CVTI SR

Pridal Andrea Lebedová 3. 2. 2012.

CVTI SR pre svojich používateľov pripravilo na rok 2012 novinky v podobe prístupu do odborných plno textových databáz monografií a periodík.

Ako jediná vedecká knižnica na Slovensku ponúkame svojim čitateľom prístup do databázy Emerald, ktorá obsahuje hodnotné plno textové články časopisov zameraných na strojárstvo, manažment, ekonomiku, sociálne vedy a knižnično-informačnú vedu. Z viac ako 200 titulov periodík si určite každý vyberie a nájde informáciu potrebnú ku svojmu štúdiu či výskumu.

Takisto zaujímavým a cenným prínosom pre čitateľov je prístup do databázy IGI Global, ktorá ponúka 57 najnovších plno textových odborných e-monografií z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva či knižničnej vedy.  Databázu IGI Global má CVTI SR ako jediná vedecká knižnica na Slovensku.

Ďalšou novinkou je prístup do kolekcie 88 odborných e-kníh v databáze EBSCO eBook Collection z oblasti prírodných a technických vied.

Do pozornosti svojim používateľom tiež dávame databázu Engineering Village, ktorá poskytuje celosvetový prehľad zo všetkých inžinierskych odborov, obsahuje vyše 8 miliónov referencií a abstraktov z vyše 5000 časopisov, konferencií, technických správ, kníh a publikácií inžinierskych spoločností.

Neváhajte a využite túto jedinečnú príležitosť dostať sa k plným  textom odborných kníh a časopisov či už priamo v študovni CVTI SR alebo pohodlne z domu cez vzdialený prístup do EIZ. Informácie o registrácii pre vzdialený prístup získate tu.

Pridané do: SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Práca s databázami ScienceDirect – SCOPUS – SciVerse

Pridal Katarína Kyseľová 7. 6. 2011.

Kedy: 16. júna 2011

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR
       konferenčná miestnosť, 2. poschodie

Ďalšie informácie nájdete tu.

Pridané do: PODUJATIA, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Plné texty elektronických kníh služby SAFARI

Pridal Katarína Kyseľová 12. 1. 2011.

Pre našich používateľov sme sprístupnili nasledujúce tituly:


Corporate Environmental Management Information Systems: Advancements and Trends


Fundamentals of Information Systems Security


Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right

Prístup: v študovniach CVTI SR alebo cez vzdialený prístup.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

EBSCO Day dňa 6. 12. 2010

Pridal Katarína Kyseľová 29. 11. 2010.

Pozývame Vás na tréningovú prezentáciu  EBSCO Publishing.

Obsahové zameranie:

  • Novinky v databázach EBSCO v národnej licencii SNK
  • EBSCOhost a NetLibrary (platforma pre ebooks/audiobooks)
  • EBSCOhost Integrated Search/EBSCO Discovery Service
  • Vyhľadávanie online – novinky v interface EBSCOhost
  • EBSCO admin – možnosti správy EBSCOhost, generovanie štatistík atď.

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A (mapka) seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pozvánka

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Plné texty elektronických kníh služby SAFARI

Pridal Katarína Kyseľová 27. 8. 2010.

Pre našich používateľov sme sprístupnili nasledujúce tituly:


CCNA® Wireless Study Guide


Intelligent Production Machines and Systems


My iPad™


Protecting Industrial Control Systems from Electronic Threats


Using Microsoft® Access® 2010


Windows® 7 Secrets®

Prístup: v študovniach CVTI SR alebo cez vzdialený prístup.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

ProQuest Dissertations and Theses

Pridal Katarína Kyseľová 13. 7. 2010.

Vyskúšajte databázu ProQuest Dissertations and Theses.

Databáza obsahuje záznamy približne 2,7 milióna kvalifikačných prác (magisterských a PhD) z celého sveta od r. 1861. Každý záznam od roku 1980 (pri magisterských prácach od roku 1988) obsahuje aj abstrakt. Ročný prírastok predstavuje okolo 70 000 prác zaraďovaných na základe spolupráce s viac než 700 vzdelávacími inštitúciami z celého sveta.

Datábaza je súčasťou rozhrania ProQuest Central do ktorého majú používatelia CVTI SR prístup v našich študovniach alebo cez vzdialený prístup.

Skúšobný prístup do databázy ProQuest Dissertations and Theses trvá do 30. 8. 2010.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Rešeršné služby v CVTI SR

Pridal Katarína Kyseľová 17. 6. 2010.

Rešerš je sekundárny dokument, ktorý obsahuje súpis záznamov dokumentov alebo ich častí.
Pri spracovávaní rešerší využívame databázy a elektronické informačné zdroje a elektronické informačné zdroje a služby voľne dostupné v prostredí internetu – databázy, portály, vydavateľské a knižničné katalógy, elektronické časopisy, konferenčné materiály, patenty, firemné informácie.  

CVTI SR poskytuje záujemcom rešeršné služby ZDARMA.

Rešerš si môžete objednať buď vyplnením objednávkového formulára alebo mailom na adrese: reserse@cvtisr.sk.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, SCITECH e-ZDROJE, SLUŽBY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Plné texty elektronických kníh služby SAFARI

Pridal Katarína Kyseľová 17. 6. 2010.

Pre našich používateľov sme sprístupnili nasledujúce tituly:


Essential Mathcad for Engineering, Science, and Math ISE


Mac OS® X Leopard™ Bible


Macromolecules Containing Metal and Metal-Like Elements, Volume 10: Photophysics and Photochemistry of Metal-Containing Polymers

Prístup: v študovniach CVTI SR alebo cez vzdialený prístup.

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, NOVINKY V CVTI SR, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Prezentácia Faculty of 1000 Complete dňa 2. 6. 2010

Pridal Katarína Kyseľová 25. 5. 2010.

Pozývame Vás na prezentáciu interaktívnou formou prostredníctvom platformy WebEx.

Kedy: 2. 6. 2010, 10:00 hod.

Kde: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť č. 235, 2. poschodie

On-line informačná služba Faculty of 1000 Complete sprístupňuje nezávislé recenzie najzaujímavejších článkov z odborných periodík so zameraním na medicínu a biologické vedy.

Pozvánka

Pridané do: INFORMAČNÉ ZDROJE, PODUJATIA, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk