infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Projekt generations@school. Zapojiť žiakov a seniorov do medzigeneračného dialógu

Pridal Iveta Molnárová 27. 3. 2012

 

Od roku 2009 Európa 29. apríla oslavuje Európsky deň solidarity medzi generáciami. Cieľom roka 2012 bude spojenie detí a starších ľudí v rozhovore o tom, čo to znamená starnúť a ako môžu mladí a starí spolupracovať pri vytváraní lepšieho života. Všetky európske školy budú v týždňoch okolo 29. apríla vyzvané, aby otvorili dvere starším ľuďom a zamysleli sa nad tým, ako môže medzigeneračný dialóg prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania a lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Niekoľko dôvodov zúčastniť sa

  • Prelomiť medzigeneračné stereotypy a povzbudiť ľudí, aby trávili viac času s osobami z inej generácie vo svojom okolí.
  • Podeliť sa o vedomosti a skúsenosti a dozvedieť sa viac o sebe navzájom.
  • Zvýšiť povedomie o odlišnostiach a o tom, čo znamená aktívne starnúť.
  • Podeliť sa o výsledky svojej práce s ostatnými európskymi školami a spoločenstvom vo všeobecnosti.

29.04

29. apríl 2012 – Pamätajte si tento dátum!

U vás v škole môžete uskutočniť akúkoľvek medzigeneračnú aktivitu – diskusie žiakov so staršími ľuďmi, hry, umelecké aktivity, akými sú napríklad kreslenie, divadlo, hudba a ručné práce – inšpirujte sa našimi nápadmi. Nezabudnite si všetko poriadne vyfotografovať: aby ste sa dostali do  súťaže o najlepší projekt z každej krajiny, musíte odoslať fotografie z tejto akcie na adresu skupiny Panoramio generations@school.
Všetky školy ktoré sa zúčastnia dostanú certifikát podpísaný Európskou komisiou.

Projekt sa začal 1. marca 2012 a všetky informácie a potrebné zdroje budú zverejnené na tejto platforme.
Udalosti sa budú konať okolo 29. apríla 2012 a ak sa chcete zúčastniť súťaže, odošlite  fotky do 30. júna 2012. Pozrite si pravidlá súťaže generations@school.


Ak chcete získať viac i nformácií, môžete odoslať mail na adresu:  generationsatschool@paueducation.com.

Pre prípravu projektov a odosielanie fotografií si pozrite návod.

Uvedenú informáciu vám sprostredkováva Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>