infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Depozitná knižnica OECD a databáza OECDiLibrary

Pridal Iveta Molnárová 14. 5. 2012

V  Študovni špeciálnej literatúry Centra VTI SR  nájdete okrem noriem, patentov, firemnej literatúry a inej špeciálnej literatúry aj Depozitnú knižnicu OECD. Táto knižnica slúži širokej odbornej verejnosti a jej poslaním je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a hlavne sprístupňovanie oficiálnych dokumentov OECD a ďalších informačných zdrojov OECD svojim používateľom. Celý fond Depozitnej knižnice OECD (ďalej  DK OECD) je rozdelený do 33 tematických skupín a je voľne prístupný pre registrovaných používateľov Centra VTI SR na prezenčné štúdium. Vo fonde nájdete špecializované štúdie, analýzy a štatistiky, ktoré odrážajú aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vied. Informačné zdroje a pramene OECD sa považujú za jedny z najspoľahlivejších porovnávacích údajov.

Okrem toho je vo všetkých študovniach Centra VTI SR  pre používateľov zabezpečený bezplatný prístup do elektronickej knižnice OECD – OECDiLibrary.  Táto online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a štatistík OECD, ktoré sú tematicky členené.

Ak nie ste registrovaným používateľom Centra VTI SR a máte záujem študovať publikácie OECD priamo vo Vašom počítači, môžete získať prístup do tejto databázy cez tzv. vzdialený prístup. Na stránke Centra VTI SR nájdete registráciu na vzdialený prístup. Stačí ak každoročne uhradíte 1,65 eura na účet CVTI SR (nájdete ho na našej stránke). CVTI SR Vám zašle prístupové údaje, na základe ktorých sa môžete z ktoréhokoľvek počítača dostať do databázy OECDiLibrary.

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>