infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Otvorila sa registrácia do ďalšieho ročníka populárnej prekladateľskej súťaže

Pridal Iveta Molnárová 3. 9. 2012

Od dnešného dňa (3. 9. 2012) môžu stredné školy zapisovať svojich žiakov do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorá sa v celej EÚ uskutoční tento rok po šiesty raz.

Urobiť tak môžu na stránkach súťaže: ec.europa.eu/translatores

Registrácia potrvá do 20. októbra 2012. Zo všetkých zaregistrovaných sa po tomto termíne náhodným výberom určia školy, ktoré sa súťaže zúčastnia. Samotná súťaž sa bude vo všetkých vybraných školách v celej EÚ konať 27. novembra 2012. V tento deň budú žiaci vybraných škôl narodení v roku 1995 prekladať jednostranový text z ktoréhokoľvek z 23 úradných jazykov EÚ do iného úradného jazyka. Na výber tak majú až 506 jazykových kombinácií. V celej EÚ sa do súťaže zapojí viac ako 750 škôl.
Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa zo Slovenska bude môcť zúčastniť 13 škôl. Každá z nich môže prihlásiť najviac 5 žiakov. Pokiaľ ide o jazyky, najčastejšie naši žiaci siahajú po angličtine, z ktorej prekladajú do slovenčiny, ale napríklad v minulom ročníku súťaže nechýbali ani preklady z nemčiny, španielčiny, francúzštiny, maďarčiny a češtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do maďarčiny.

Rok 2012 je rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a tejto problematiky sa budú týkať aj prekladané texty. Súťažné preklady následne vyhodnotia prekladatelia Európskej komisie, ktorí za každú krajinu vyberú jedného víťaza. Všetci víťazi budú v apríli 2013 pozvaní na slávnostné preberanie cien do Bruselu.

 
Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum v Centre vedecko-technických informácií SR.

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>