infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

ŤAŽKÝ, Milan: Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi

Pridal Andrea Lebedová 9. 1. 2013

Novinka vo fonde CVTI SR

Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi, autor Ing. Milan Ťažký, PhD.

podnikový manažment

Táto publikácia je jedinečná svojho druhu. Autor svojím vedeckým až populárno- vedeckým výkladom sa venuje problematike podnikového manažmentu a činnostiam viac alebo menej, resp. priamo i nepriamo súvisiacich s ich optimalizáciou vo vzťahu k podniku i jeho okoliu a zvyšovaniu jeho produktivity na báze určitej vyváženosti. Kniha je určená prakticky komukoľvek, ľuďom z praxe, študentom, akademickej obci, ale aj tým, ktorí by sa chceli aspoň informatívne oboznámiť s touto rozsiahlou a rozmanitou problematikou tak trocha aj z iného uhla pohľadu.

Dielo konfrontuje bázu poznatkov o činnostiach podnikového manažmentu v domácich i zahraničných podnikoch a taktiež čerpá z dostupných zdrojov venujúcich sa danej oblasti. Súčasťou publikácie sú možnosti a príklady praktického uplatnenia vybraných metód z oblasti podnikového manažmentu vo forme prípadových štúdií z reálnej praxe, aby bolo možné vidieť význam optimalizácie činností podnikového manažmentu, čo zohráva jednu z najdôležitejších úloh pre úspešnosť podnikov, najmä pri zvládaní dopadov celosvetovej krízy.

V tejto publikácii je možné nájsť prínosy pre praktické využitie v danej oblasti a báza poznatkov v nej zahrnutá z pohľadu praktického, ale i teoretického prínosu môže byť dobrým základom v rôznych podnikoch, či už s cieľom vylepšiť stávajúci stav, vykonať komplexnú reštrukturalizáciu alebo implementovať úplne nové riešenia.

Publikácia je dostupná pre všetkých registrovaných používateľov CVTI SR na absenčnú výpožičku.

 

 

12 koment. na “ŤAŽKÝ, Milan: Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi”

 1. Ing. Mária Ižvoltová komentuje:

  Dielo sa určite vydarilo. Kniha je nie len pekne spracovaná, ale je aj dobre, resp. logicky štruktúrovaná (Podnik a jeho okolie, Firemný hodnotový reťazec, …). Možno povedať, že každá kapitola vystihuje podstatu veci nie len odborne ale aj filozoficky. Daná publikácia je hodnotná určite aj preto, že problematika je jasne a názorne ilustrovaná na príkladoch z reálne praxe (kapitola 7), a takto je skutočne určená prakticky komukoľvek. Zaujímavý je aj profil autora (časť Krátko o autorovi) a teda kniha je určite zaujímavá aj z tohto dôvodu.

 2. Ing. Jaroslav Prekop komentuje:

  Problematika podnikového manažmentu je určite nesmierne komplexná, ako je uvedené v tejto publikácii. Ale vďaka takémuto spracovaniu čitatelia dokážu porozumieť podstate veci i keď nemusia byť úplne zainteresovaní. Prínosom určite sú aj prípadové štúdie z praxe (kapitola 7). Kniha je zaujímavo spracovaná graficky i štruktúrou. Tak isto je zaujímavý aj profil autora. Toto dielo muselo dať veľa úsilia, čo je vidieť. Vyplatilo sa. Knihu nie je možné inakšie zhodnotiť ako pozitívne a teda odporučiť naozaj komukoľvek.

 3. doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD. komentuje:

  Problematika podnikového manažmentu je v súčasnej ekomomickej situácii veľmi aktuálna. Autor zúročil svoje bohate praktické skúsenosti z manažérskych pozícií i teoretické znalosti z inžinierstva riadenia priemyslu do kompaktného diela. Knižná publikácia je veľmi pekne doplnená prípadovými štúdiami, ktore môžu byť inšpiráciou pre mnohých vrcholových manažérov.

 4. František Suchý komentuje:

  Danou publikaci je možné vřele odporučit nejenom proto, že je pěkná a přehledná, ale zejména proto, že obsahuje mimo jiné příklady z reální praxe. Kniha poukazuje i na to, že autor je velice zkušeným odborníkem, co je konstatováno v závěru publikace. Je to pěkné a hodnotné dílo.

 5. Ing. Peter Koval komentuje:

  Kniha je zaujímavá, pretože aj samotná problematika podnikového manažmentu je aktuálna v každej dobe. Môže byť dobrou a hlavne zrozumiteľnou pomôckou pre každého. Určite je vhodnou príručkou pre hospodársku prax aj vďaka prezentovaným príkladom z reálnej praxe, čo svedčí o bohatých skúsenostiach samotného autora ako i o jeho širokej prierezovej praxi.

 6. MUDr. Igor Hurta komentuje:

  Kniha je výborne napísaná. Napr. je zaujímavé si uvedomiť, že podnik má aj svoje okolie (kap. 1). Takéto spracovanie je zrozumiteľné ako pre profesionálov z danej oblasti tak i pre laikov. Je tu obsiahnutá nielen teória, ale predovšetkým sú tu ilustrované možnosti praktickými aplikáciami v reálnej praxi (kap. 7). Je vidieť, že autor opisuje v knihe veci a postupy, ktoré sám s úspechom aplikoval ako vrcholový riadiaci pracovník pri riadení firiem, čo dokazuje nielen jeho odbornosť ale i vysokú profesionalitu (kap. Krátko o autorovi).

 7. Ing. Marián Prekop komentuje:

  Knihu je možné odporučiť naozaj prakticky komukoľvek. Nie je zaujímavá iba graficky, ale i obsahovo. Je určite hodnotná pre každého, kto by sa chcel dozvedieť niečo z oblasti podnikového manažmentu. Pozitívne je možné zhodnotiť aj prípadové štúdie, resp. príklady z praxe (kapitola 7). Takto je možné nájsť prínosy pre praktické využitie i priamo v podnikoch. Autor dokázal takto zúročiť svoje bohaté dlhoročné skúsenosti.

 8. Ing. Ladislav Földessy komentuje:

  Okrem pár výnimiek som bol úplne ohúrený s knižkou. Skutočne tu vidíme, že bol odvedený obrovský kus práce. A čo do odbornosti, je to od Úvodu až do Konca jedna jedinečná kniha o manažmente. Príklady na konci ešte pridávajú na praktickej hodnote literatúry. Autor je naozaj cenný odborník na poli svetového manažmentu. Takže nie len u nás, ale podľa mňa po preklade do iných jazykov, sa táto kniha dá použiť v rôznych spoločnostiach rôznych štátov.
  Čo do rozmerov, autor nahustil do malého počtu strán obrovské množstvo informácií a znalosti. Ak by som mu chcel moc lichotiť, tak by som napísal, že je Mágom manažmentských poznatkov.
  Túto knihu by mali mať na každej škole (aspoň u nás, ale po preložení aj do iných jazykov aj v iných krajinách) kde sa učí manažment, zaradenú buď do povinných čítaní, alebo aspoň do zoznamu doporučených literatúr. Ak by sa našiel nejaký sponzor, bolo by dobré dať si to preložiť aspoň do nemčiny, do angličtiny a tiež do ruštiny aby viacerí sa dostali k cenným informáciám pomocou tohoto diela.
  Je to neuveriteľne koncentrovaný materiál pre odborníkov.
  Ešte raz gratulujem aurorovi.
  S úctou

 9. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. komentuje:

  Verím, že Vaša knižná publikácia, ktorá spĺň všetky kritéria odbornej spôsobilosti, si nájde široký oktruk čitateľov, hlavne v oblasti hospodárskej praxe.

  (citácia z osobonej korespondencie)

 10. Ing. Jaroslav Holeček komentuje:

  Význam optimalizácie činnosti podnikového manažmentu považujem za veľmi dôležitú a zaujímavú oblasť a Vaša kniha si nájde svojho čitateľa.
  Manažment podniku je rovnako mojou srdcovou záležitosťou, a preto som rád, že vznikla Vaša publikácia, ktorá je prínosom najmä vďaka prípadovým štúdiám z reálnej praxe.

 11. prof. Ing. Václav Legát, DrSc. komentuje:

  Vážený pane inženýre,
  děkuji za Vaší publikace “Podnikový manažment a jeho možnosti v praxi”. Vaší publikaci jsem si se zájmem prolistoval a některé pasáže i přečetl a mám pocit, že jste vypracoval velmi pěknou publikaci k dané tématice, která může sloužit i jako pomůcka pro studenty. Jsem rád, že jsem v kapitole 7.3 našel i několik svých myšlenek věnovaných financování údržby. I po formální stránce je práce velmi přehledná.
  Přeji Vám, vážený pane inženýre, mnoho dalších tvůrčích úspěchů, a to nejenom v novém roce 2014.
  S přátelským pozdravem
  Václav Legát.
  (citácia s osobnej korešpondencie)

 12. prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D. komentuje:

  Pane Milane,

  moc děkuji za Vaši knížku, kterou jsem dnes obdržel. Jsem již v USA. Vaše knížka zaujme svoji vyčerpávající kompletností současných manažerských technik, metod a koncepcí. Určitě to bude dobrá příručka a reference pro slovenské studenty manažmentu. Už jsem se sám díval na některé Vaše definice, třeba v oblasti technologie; velmi zajímavé. Můj pohled na manažment je i takový, jej vidím jako problém vyvažování procesů a vztahů mezi uspokojením Zákazníka, cíleným řízením Inovací, užitím realizovaných Financí (zisků nebo přidané hodnoty), a zajištěním efektivních Procesů. Celý tento cyklus je ponořený v kontextu ekologického a společenského prostředí. To víte, jsem Baťovec.

  Přeji hodně dalších úspěchů ve Vašem záslužném úsilí.

  Milan Zelený

  (Citácia z osobnej korešpondencie)

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>