infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Hľadáte?

Knihy?

Periodiká?

Články z odborných e-periodík?

Firemná literatúra?

Normy?

  • informačný fond dostupný v špecializovanej študovni

    • periodiká z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
    • právne predpisy z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
    • publikácie z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
    • technické normy, zoznam STN a abecedný register kľúčových slov v tlačenej verzii

Patenty?

E-zdroje?

Medzinárodné dokumenty?

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>