infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

infotím

infoBlog Centra VTI SR
prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.
……………………………………..

infoBlog Centra VTI SR
Vám prináša nielen informácie o ponúkaných informačných zdrojoch a službách, ktoré môžete využívať na našich špecializovaných pracoviskách, ale tiež i zaujímavosti zo života knižnice, podujatia, organizované kurzy a podobne.
………………………………………

infoBlog Centra VTI SR
Vám ponúka aktívne prispievať k budovaniu tohoto informačného priestoru i k skvalitneniu našich služieb.
………………………………………..

Redakčný tím:
PhDr. Daniela Birová
Mgr.Marta Dušková
PhDr. Mária Harachová
Mgr.Ľudmila Hrčková
Mgr. Mária Izakovičová
Ing. Zuzana Kaffanová
Mgr. Katarína Kyseľová
Mgr.Iveta Molnárová
PhDr.Viera Mrázová
Ing. Alena Oravcová

Mgr. Oľga Števková
PhDr. Jana Tlstovičová
Mgr.Daniela Tóthová
Ing. Danica Zendulková
PhDr. Mária Žitňanskáorganizačný garant

Správca blogu:
Ing. Jaroslav Lečko

Add to Technorati Favorites

Jeden komentár na “infotím”

  1. Ing. Milan Ťažký, PhD. komentuje:

    Jedna technická otázka – keď niekto odošle komentár, objaví sa potom aj hlásenie, resp. poznámka, že “komentár čaká na schválenie”. Kto schvaľuje komentáre?
    Ďakujem

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>