infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

RSS

infoBlog Centra VTI SR Vám ponúka možnosť využívať nasledovné RSS kanály:

RSS všetkých príspevkov blogu, RSS všetkých komentárov blogu
Prehľad vyše 120 RSS čítačiek

RSS jednotlivých rubrík:

Biznis informácie
biznis e-zdroje

Európska únia
e-zdroje o EÚ
bookshop EÚ

Informačné zdroje
SciTech e-zdroje
knižné novinky

ITLib
Novinky v CVTI SR
Podujatia
Popularizácia vedy a techniky
Služby
Veda-technika.sk

Na webovom sídle Centra VTI SR Vám ponúkame i RSS:

Knižné novinky vo fonde CVTI SR

………………………………………………………….

Z nášho portálu zameraného na európsku integráciu – Euro:i:portál, môžete získavať novinky prostredníctvom RSS kanálu:
Novinky Euro:i:portálu

Add to Technorati Favorites

Napíšte komentár

XHTML: Môžete použiť tieto tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>