infoBlog

Centra vedecko-technických informácií SR

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 9. 8. 2012

Stála misia SR pri OECD Vám znova prináša prehľad vybraných, pre SR relevantných publikácií, ktoré OECD vydala v mesiacoch máj – jún 2012. Nájdete ich na stránke: anotacie_vydanie_5_final.

Všetky tieto publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD môžete nájsť v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí.

Ak patríte k registrovaným používateľom Centra VTI SR, môžete si uvedené publikácie študovať aj z pohodlia svojho domova, priamo vo Vašom počítači cez vzdialený prístup. Stačí ak sa prihlásite číslom Vášho preukazu a do hesla napíšete tiež to isté číslo. Uvedené publikácie nájdete v databáze OECDiLibrary.

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Dotazníkový prieskum k elektronickým informačným zdrojom

Pridal Katarína Kyseľová 16. 7. 2012

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje projekt “Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ). Projekt sprístupňuje vedeckovýskumným pracovníkom na Slovensku prostredníctvom vybraných inštitúcií 16 databázových kolekcií e-zdrojov pre výskum a vývoj. 

CVTI SR ako riešiteľ projektu každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov. 

Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali elektronický dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých e-zdrojov, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci.

Výsledky prieskumu môžu byť jedným z faktorov, ktoré pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu.

dotazník je prístupný na tejto adrese  

resp. na:

   http://www.iankety.sk/dotaznik/272735036/

   spúšťa sa kliknutím na tlačidlo Štart, jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne  5     minút.

Na webe bude dostupný do 21. septembra 2012.
 

Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk/.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas.

Pridané do: NOVINKY V CVTI SR, SCITECH e-ZDROJE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Európa: čas šetrenia alebo rastu? Príďte podebatovať!

Pridal Iveta Molnárová 15. 6. 2012

Aj v júni Vás pozývame na pravidelné debaty pri kávičke – Café Európa, na ktorých máte možnosť diskutovať o problémoch, ktoré v poslednom období najviac rezonujú v našej spoločnosti. Sú to otázky, ktoré sa týkajú jednotlivcov, ale majú európsky rozmer. Témou nasledujúcej debaty je: Európa: čas šetrenia alebo rastu?

Rok 2008 vystavil účet celému svetu za dlhoročné fungovanie krajín na dlh a dodnes sme nenašli správnu cestu von z následnej ekonomickej krízy. Počas tých štyroch rokov Európa riešila viacero dôležitých otázok: zachrániť Grécko pred krachom, ozdraviť banky, euroval 1 a 2… Mnohé opatrenia pomohli ušetriť čas na prijatie zásadných rozhodnutí, ktoré nás ešte len čakajú. Je pred nami obdobie šetrenia s rizikom pomalého naštartovania ekonomického rozvoja alebo budú štáty uskutočňovať nové obrovské investície s rizikom ďalšieho zadlžovania? Ktorá z ciest je správna a ktorá nakoniec v Európe prevládne? Môžeme sa potom konečne tešiť na ekonomický rast?

V  diskusii vystúpia dvaja odborníci na opozičných stranách názorového spektra. Úlohou jedného je tézu obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Diskusie sú moderované skúseným debatérom, ktorý dohliada a udržuje dynamiku diskusie a stráži rečníkom čas na ich vyjadrenia. Do diskusie sa môžete zapojiť aj vy otázkami alebo poznámkami k diskutovanej téme.

Diskusie sa budú konať:

Banská Bystrica: 11.06.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54

Košice: 13.06.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72

Nitra: 18.06.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6

Bratislava: 19.06.2012 (utorok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Trenčín: 21.06.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6 

 

Zákusok a kávička sú zdarma!

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

 

 

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Nové publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 7. 6. 2012

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch marec – máj 2012. Nájdete ich  na stránke Ministerstva zahraničných vecí: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_2F414A9AAC8B6DCAC1257A16003B2D98_SK/$File/anotacie_vydanie_4_final.pdf.

Všetky tieto a mnoho ďalších zaujímavých publikácií nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Publikácie Depozitnej knižnice OECD nájdete v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie nepožičiavame, možno ich študovať len prezenčne. Niektoré publikácie Depozitnej knižnice OECD sú pre registrovaných používateľov dostupné aj ako absenčné výpožičky. V katalógu Centra VTI SR majú tieto publikácie signatúru A.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Konferencia PATLIB 2012 – prezentácia činnosti Strediska patentových informácií v CVTI SR

Pridal Oľga Števková 7. 6. 2012

Konferenciu PATLIB každoročne  organizuje Európsky patentový úrad. Tohto roku sa konala v dňoch 29.mája – 1.júna v Manchestri vo Veľkej Británii. Z našej inštitúcie sme sa konferencie zúčastnili traja – všetci pracujeme na projekte PATLIB, ktorý sa zameriava na preorientovanie činnosti stredísk patentových informácií na strediská poskytujúce odbornejšie, sofistikované služby. PhDr. Harachová a PhDr.Kucka v prezentácii  hovorili o našich skúsenostiach s používaním rešeršných a vizualizačných nástrojov pri vyhotovovaní rešerší a rešeršných správ z oblasti  priemyselného vlastníctva. Predstavili  aj  činnosť Centra vedecko-technických informácií a   strediska PATLIB v CVTI SR. Ich kvalitnú prezentáciu  ocenili  pochvalou nielen účastníci konferencie ale aj organizátori z Európskeho patentového úradu.
Vo výstavných priestoroch  sme sprístupnili všetky naše plagáty a letáky dokumentujúce naše aktivity počas bežania projektu.

 

Pridané do: BIZNIS e-ZDROJE, BIZNIS INFORMÁCIE, NOVINKY V CVTI SR, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Aj Slovensko získalo cenu za ochranu životného prostredia

Pridal Iveta Molnárová 1. 6. 2012

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil na slávnostnom večernom podujatí v rámci Zeleného týždňa víťazov európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE) za rok 2012. Päť ocenených subjektov získalo uznanie za svoj prínos k udržateľnému rozvoju v týchto kategóriách: inovácie v oblasti riadenia, produktov a postupov, medzinárodná obchodná spolupráca, podnikanie a biodiverzita. V roku 2012 ocenenie získali: Marks & Spencer (Spojené kráľovstvo) za riadenie; Aquamarine Power (Spojené kráľovstvo) za produkt; Umicore (Belgicko) za postup; INENSUS GmbH (Nemecko) za medzinárodnú obchodnú spoluprácu a Slovenské elektrárne, a.s. (Slovensko) za podnikanie a biodiverzitu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik pri tejto príležitosti uviedol: „Účinné využívanie zdrojov je základným predpokladom vybudovania konkurencieschopnej a udržateľnej Európy. Ocenené spoločnosti dokázali, že je možné a aj želateľné skĺbiť zdravý podnikateľský prístup s ochranou životného prostredia. Sú príkladom ekologického rastu v praxi, za čo im patrí môj obdiv.“
Medzi piatimi ocenenými subjektmi sú aj veľké korporácie, aj malé a stredné podniky (MSP). Pochádzajú zo starých aj nových členských štátov a pôsobia v rôznych sektoroch – od maloobchodu po energetiku a materiálové inžinierstvo. O ocenenie sa uchádzali prevažne MSP. Najväčší záujem uchádzačov vyvolala nová kategória „podnikanie a biodiverzita“. Víťazi sa vyberali z užšieho zoznamu 14 kandidátov z deviatich európskych krajín zastupujúcich široké spektrum hospodárskych sektorov. Ide o spoločnosti, ktorým sa darí využívať inovácie tak, že sú konkurencieschopné a dosahujú vynikajúce environmentálne výsledky.
Porota bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora ekologických technológií. Predsedal jej zástupca generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp. Tento rok sa o ocenenie uchádzal rekordný počet 156 spoločností, čo je o 10 % viac ako v roku 2010.

Ocenenie za riadenie
Udeľuje sa spoločnostiam s výnimočnou strategickou víziou a systémami riadenia, vďaka ktorým čoraz viac prispievajú k udržateľnému rozvoju. Získala ho spoločnosť Marks & Spencer za projekt „Marks & Spencer Plan A – Doing the Right Thing“ (Plán A spoločnosti Marks & Spencer – Konajme správne). Porota skonštatovala, že spoločnosť dokázala začleniť účinné využívanie zdrojov do všetkých svojich činností a že zaviedla model udržateľnej maloobchodnej praxe, ktorý má veľký potenciál využitia v iných oblastiach. Pozri http://www.marksandspencer.com/.

Ocenenie za produkt
Udeľuje sa spoločnosti, ktorá vyvinula nový produkt alebo súvisiacu službu, ktorá významne prispieva k udržateľnému rozvoju. Tentoraz putovalo do spoločnosti Aquamarine Power. Porota skonštatovala, že technológia výroby energie z morských vĺn s názvom „Oyster“ je inovatívna, dá sa využívať v mnohých pobrežných oblastiach aj v náročných prevádzkových podmienkach a dokáže pri nízkych nákladoch získavať elektrickú energiu na odsoľovanie vody. Pozri http://www.aquamarinepower.com.

Ocenenie za postup
Udeľuje sa spoločnosti, ktorej sa podarilo vyvinúť a uplatňovať novú technológiu výroby, ktorá významne prispieva k udržateľnému rozvoju. Získala ho belgická spoločnosť Umicore za projekt „Recycling of NiMH and Li-ion batteries; a sustainable new business“ (Recyklácia batérií NiMH a Li-ion; udržateľné nové podnikanie). Porota dospela k záveru, že tento projekt zjednodušuje recykláciu všetkých typov batérií Li-ion bez nutnosti ich mechanického rozobratia, čím sa zamedzuje uvoľňovanie prachových a organických častíc do ovzdušia. Okrem toho znižuje aj negatívne následky skládkovania batérií na životné prostredie a zdravie. Pozri http://www.umicore.com.

Ocenenie za medzinárodnú obchodnú spoluprácu
Udeľuje sa spoločnosti, ktorá aktívne podporuje výmenu vedomostí a technológií v rámci medzinárodných medzisektorových partnerstiev, čím prispieva k udržateľnému rastu v rozvojových krajinách. Tento rok ho získala spoločnosť INENSUS GmbH za projekt „MicroPowerEconomy – a Private Public Partnership model for comprehensive island-grid village electrification with renewable energy“ (MicroPowerEconomy – model súkromno-verejného partnerstva na elektrifikáciu ostrovných obcí pomocou zdrojov nezávislých od siete). Porota dospela k záveru, že ide o skutočne inovatívny a osvedčený model obchodnej spolupráce, ktorý bude využiteľný na dodávky energie z mikroenergetických zdrojov, ktoré sú nezávislé od siete, aj do ďalších obcí v Senegale. Využívaním obnoviteľných zdrojov na výrobu energie sa znižujú emisie skleníkových plynov, ako aj znečistenie v danej oblasti. Podrobnosti na adrese http://www.inensus.com/.

Ocenenie za podnikanie a biodiverzitu
Toto nové ocenenie sa udeľuje spoločnosti, ktorá preukázateľne dosiahla výnimočné výsledky pri zastavení straty biodiverzity a podpore prírodných ekosystémov. Ako prvá ju získala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. za projekt „Energia pre krajinu – záchrana najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských pohoriach“. Porota dospela k záveru, že okrem podpory sústavy Natura 2000 a vytvárania udržateľných verejno-súkromných partnerstiev podnik do projektu zapojil aj zamestnancov a miestne obyvateľstvo. Je vzorom cezhraničnej sociálnej zodpovednosti podnikov a financovania biodiverzity. Pozri : http://www.seas.sk.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Uvedené informácie vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, EURÓPSKA ÚNIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Depozitná knižnica OECD a databáza OECDiLibrary

Pridal Iveta Molnárová 14. 5. 2012

V  Študovni špeciálnej literatúry Centra VTI SR  nájdete okrem noriem, patentov, firemnej literatúry a inej špeciálnej literatúry aj Depozitnú knižnicu OECD. Táto knižnica slúži širokej odbornej verejnosti a jej poslaním je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a hlavne sprístupňovanie oficiálnych dokumentov OECD a ďalších informačných zdrojov OECD svojim používateľom. Celý fond Depozitnej knižnice OECD (ďalej  DK OECD) je rozdelený do 33 tematických skupín a je voľne prístupný pre registrovaných používateľov Centra VTI SR na prezenčné štúdium. Vo fonde nájdete špecializované štúdie, analýzy a štatistiky, ktoré odrážajú aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vied. Informačné zdroje a pramene OECD sa považujú za jedny z najspoľahlivejších porovnávacích údajov.

Okrem toho je vo všetkých študovniach Centra VTI SR  pre používateľov zabezpečený bezplatný prístup do elektronickej knižnice OECD – OECDiLibrary.  Táto online knižnica pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a štatistík OECD, ktoré sú tematicky členené.

Ak nie ste registrovaným používateľom Centra VTI SR a máte záujem študovať publikácie OECD priamo vo Vašom počítači, môžete získať prístup do tejto databázy cez tzv. vzdialený prístup. Na stránke Centra VTI SR nájdete registráciu na vzdialený prístup. Stačí ak každoročne uhradíte 1,65 eura na účet CVTI SR (nájdete ho na našej stránke). CVTI SR Vám zašle prístupové údaje, na základe ktorých sa môžete z ktoréhokoľvek počítača dostať do databázy OECDiLibrary.

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Deň Európy v Centre VTI SR

Pridal Iveta Molnárová 7. 5. 2012

Ako sme vás už informovali, oslavy Dňa Európy 2012 sa v Bratislave uskutočnia  dňa 9. mája 2012 na Hlavnom námestí. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity, ktoré približujú Európu občanom. Preto sa Európske dokumentačné centrum v Centre VTI tiež rozhodlo zapojiť do osláv.
Vo vestibule Centra VTI bude dňa 9. mája 2012 vyhradený stôl s voľne dostupnými publikáciami o EÚ. Ak vás niečo o EÚ zaujíma, zastavte sa. Poradíme vám ako môžete nájsť odpovede na všetky vaše otázky (ohľadne práce, štúdia, cestovania, atď.)

 

 

Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum v Centre VTI SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

9. máj – Deň Európy

Pridal Iveta Molnárová 26. 4. 2012

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku  a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku  Vás srdečne pozývajú na Deň Európy, ktorý sa uskutoční 9. mája 2012 na Hlavnom námestí v Bratislave. Od 16:00 do 20:30 bude pripravený medzinárodný program plný prekvapení, hudby, divadla, pouličných umelcov a európskej atmosféry. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika.

Pozývame Vás vychutnať si námestie plné hudby, divadla, pouličného umenia a európskej atmosféry. Môžete sa tešiť na:

Romano Trajo Gipsy Band (Maďarsko)
Kúzelníka Talostana a žongléra Alexa (Slovensko)
Pouličné divadlo Fadunito (Španielsko)
Deň otvorených dverí (Francúzsky inštitút)
Hudobné prekvapenie večera (Dánsko)

Uvedenú informáciu Vám prináša Európske dokumentačné centrum  v Centre VTI SR.

Pridané do: EURÓPSKA ÚNIA, PODUJATIA | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk

Vybrané publikácie OECD

Pridal Iveta Molnárová 18. 4. 2012

 

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2011- február 2012. Publikácie s anotáciami nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_7964BEA3E21932CEC12579BA0035A38C_SK/$File/120306_anotacie_vydanie_3.pdf.

Uvedené publikácie a mnoho ďalších zaujímavých publikácií OECD nájdete v Depozitnej knižnici OECD, ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií  na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava v Študovni špeciálnej literatúry (4. poschodie). Publikácie OECD nepožičiavame, môžete ich študovať iba prezenčne.

 

 

Pridané do: BIZNIS INFORMÁCIE, KNIŽNÉ NOVINKY | Bez komentárov »

pošli na vybrali.sme.sk